Mám dceru s DMO, které budou za dva měsíce dva roky, pracujete již s takto malými dětmi?

Ano, do odlehčovací služby se již nyní můžete objednat na schůzku, kde si domluvíme podrobnosti ohledně navštěvování, ale nastoupit bude vaše dcera moci až po dovršení dvou let věku. Naše cílová skupina jsou děti ve věku 2 – 10 let. Služba osobní asistence je pro děti od 3 do 15 let.

Mám pětiletého syna s autismem, máte ve Vaší organizaci zkušenosti i s tímto typem postižení?

Ano, naši osobní asistenti i odborné asistentky v odlehčovací službě mají zkušenosti i s dětmi s autismem či autistickými rysy.

Potřebuji asistenci ve škole, mohu využít službu osobního asistenta? Jaký je rozdíl mezi osobním asistentem a asistentem pedagoga?

Asistent pedagoga je zaměstnanec školy a rodině ho zajišťuje škola. Většina škol však svého asistenta pedagoga nemá, proto se na nás často obracejí rodiny s požadavkem asistence ve škole. Osobní asistent může s jejich dítětem do školy či školky docházet a být mu při výuce nápomocen. Asi zásadní rozdíl je v tom, že oproti asistentovi pedagoga je služba osobní asistence ze zákona službou placenou. Naše služba má nejnižší možnou sazbu a to je 90 Kč za hodinu a 45 Kč za každou započatou půl hodinu. Službu osobní asistence mohou rodiny hradit z příspěvku na péči.

Co všechno můžu od osobního asistenta chtít?

Asistent dítěti poskytuje podporu při sebeobsluze, kdy mu dle potřeby pomáhá se stravou, hygienou, podporuje ho v jeho celkovém rozvoji, zprostředkovává dítěti kontakt s vrstevníky, pracuje s ním na základě jeho individuálních potřeb. Osobní asistent dítě nejen hlídá, ale snaží se ho také rozvíjet a vzdělávat s ohledem na jeho individuální potřeby a možnosti. Osobní asistent vždy pracuje na základě přání dítěte a rodiny.

Je odlehčovací služba jen hlídání dětí?

To určitě ne. Zakládáme si na tom, že kromě hlídání se dětem dostane kvalitní péče zaměřená na rozvoj motoriky, komunikace, samostatnosti, sociálních dovedností a dalších aktivit, na kterých se domluvíme s rodičem při sestavování individuálního plánu jeho dítěte.

Funguje odlehčovací služba na podobném principu jako MŠ?

Ano, jistá podobnost zde je. Rozdíl je v tom, že si rodič může libovolně navolit, kdy dítě do odlehčovací služby přivede a kdy si jej vyzvedne, vždy dle jeho aktuálních potřeb. Dále pak u nás nefunguje klasický denní režim jako v MŠ, jelikož každé dítě má jiné potřeby (denní režim tedy určuje sám rodič ve spolupráci s odbornými asistentkami). Z hlediska školského systému odlehčovací služba nespadá mezi školská zařízení.

Katalog návazných služeb osobní asistence v Praze a ve Středočeském kraji.