Home / Aktuality / Dodatek k vnitřním pravidlům Odlehčovací služby – platnost od 12.3. do 30.6.2020

Dodatek k vnitřním pravidlům Odlehčovací služby – platnost od 12.3. do 30.6.2020

Aktuálně nepříznivá situace vyvolaná šířením nového koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícího onemocnění COVID-19 nám nebrání v poskytování odlehčovací služby, ale musíme přijmout řadu opatření k minimalizaci rizika nákazy.

Níže uvedený dodatek upřesňuje a doplňuje vnitřní pravidla služby a je platný ode dne 12. března 2020 do 30. června 2020.


Dodatek k vnitřním pravidlům Odlehčovací služby

Specifika poskytování služby v době nebezpečí přenosu nákazy koronavirem SARS-CoV-2 a s ním spojeného onemocnění COVID-19 v roce 2020

Tento dodatek k Vnitřním pravidlům služby je vydáván s cílem minimalizovat případný přenos nákazy mezi uživateli služby, resp. jejich zákonnými zástupci a rodinami a zaměstnanci služby. Cílem opatření je zachovat maximální možnou míru poskytování služby.

Služba je poskytována podle platných Vnitřních pravidel s těmito výjimkami a úpravami:

1. Jednání se zájemcem o službu

V případě, že se zájemci o službu nachází v nepříznivé situaci a je potřeba neodkladně zajistit péči o dítě, probíhají vstupní sociální šetření ve dvou fázích. První fáze proběhne se sociální pracovnicí telefonicky a druhá fáze osobně při prvním přebírání dítěte do odlehčovací služby. 

2. Přijímaní nových zaměstnanců a jejich zaškolování

V souvislosti s výjimečným stavem neprobíhá přijímání nových zaměstnanců ani jejich zaškolování.

3. Individuální plánování

Z důvodu omezení osobních setkávání v této mimořádné situaci není možné vyhodnocovat individuální plány a revidovat je.

4. Průběh služby

Služba je poskytována podle aktuálních personálních možností poskytovatele.

5. Specifika poskytování služby

Zákonný zástupce uživatele je povinen informovat sociálního pracovníka o veškerých změnách zdravotního stavu uživatele a jeho rodinných příslušníků, jakožto o skutečnostech týkajících se šíření nákazy novým koronavirem a to zejména o:

 • projevujících se příznacích nemoci Covid-19,
 • o umístění do karantény,
 • o potvrzení nákazy nemocí COVID-19.

Podle výše uvedených skutečností se následně upravují podmínky poskytování odlehčovací služby takto.

a) uživatel bez karantény a příznaků

 • odlehčovací služba probíhá podle potřeb uživatelů a kapacit služby,
 • zákonný zástupce pečlivě sleduje zdravotní stav svůj i uživatele a jakékoliv změny (především zdravotní obtíže charakterizující projevy nákazy COVID-19) hlásí sociální pracovnici,
 • odborné asistentky jsou povinné dbát na pečlivou hygienu rukou, používat dezinfekci a ochranné pomůcky, které jim přidělí zaměstnavatel (minimálně roušku a v případě potřeby jednorázové rukavice),
 • odborné asistentky mají ústa a nos vždy zakryté, stejně tak zákonný zástupce při kontaktu s odbornou asistentkou,
 • v případě odhlášení již objednané služby se storno poplatky promíjejí. 

b) uživatel je umístěný do karantény, ale je bez příznaků onemocnění

 • odlehčovací služba se uživateli neposkytuje.
   

c) uživatel s prokázanou nákazou nemocí Covid-19

 • odlehčovací služba se uživateli neposkytuje.

 

Nahoru