20. 8. 2014 proběhlo druhé kolo školení 1. pomoci ve spolupráci s odd. Emergency v ÚVN určené osobním asistentům a dalším zaměstnancům naší organizace. Zopakovali jsme si postupy poskytování 1. pomoci a zároveň se dozvěděli i další důležité informace, které se mohou v praxi hodit. Školení bylo zaměřeno speciálně i na poskytování pomoci dětem a dětem se zdravotním postižením. Školení probíhalo pod vedením Petra Karmazína, kterému tímto děkujeme za přínosnou přednášku a důkladné zodpovězení všech našich dotazů.