Header Image
Home / Komunitní, integrační a volnočasové centrum Filipovka

Komunitní, integrační a volnočasové centrum Filipovka

Komunitní, integrační a volnočasové centrum Filipovka je místem, ve kterém naplňujem naše poslání v oblasti integrace osob se zdravotním a kombinovaným postižením.

V komunitním centru pořádáme pravidelné akce pro širokou veřejnost, které jsou programově uzpůsobeny pro děti se zdravotním postižením a jejich rodiny.

Mezi nejoblíbenější akce patří letní integrační příměstské tábory a zahradní slavnosti.

Komunitní centrum má vlastní internetové stránky www.centrumfilipovka.cz

Nahoru