Header Image
Home / Komunitní, integrační a volnočasové centrum Filipovka / Jarní a letní příměstské tábory pro děti s postižením a jejich vrstevníky

Jarní a letní příměstské tábory pro děti s postižením a jejich vrstevníky

„Příměštáky“ v Komunitním centru Filipovka pořádáme již řadu let. Postupně se naše pojetí vyprofilovalo do podoby příměstských táborů pro děti s postižením a jejich sourozence, kamarády a vrstevníky.


V roce 2022 nebudeme z organizačních a personálních důvodů příměstské tábory pořádat.

Abychom pomohli dětem s postižením a jejich rodinám připravujeme v době letních prázdnin rozšíření kapacity naší ambulantní odlehčovací služby.

V případě zájmu kontaktujte vedoucí služby telefonicky na 733 553 123 nebo mailem na vedouci.os@hornomlynska.cz


 
Nahoru