4. 2. 2015 proběhlo první letošní metodické vedení na téma Individuální plánování. Cílem tohoto vedení bylo optimalizovat dosavadní nastavení individuálního plánování. Diskutovali jsme také nad konkrétní podobou samotného plánu. Setkání se konalo za účasti osobních asistentů, terénních sociálních pracovnic, vedoucí služby a probíhalo v příjemné tvůrčí atmosféře.

Proces individuálního plánování slouží k získání přehledu o uživateli – dítěti a k následnému naplnění jeho potřeb. Význam individuálního plánování je v pomoci dítěti dosáhnout nejvyššího možného rozvoje, soběstačnosti a v začlenění se do společnosti. Na základě stanovených cílů a postupů s dítětem osobní asistenti pracují a mohou tak monitorovat a hodnotit, jak se vývoj dítěte posunuje a jak se daří cíle naplňovat.

Poznatky, které jsme na tomto sezení získaly, zapracujeme do metodiky Individuálního plánování a proces tvorby Individuálního plánu zefektivníme a zlepšíme, aby jeho tvorba byla příjemná pro všechny zúčastněné strany a jeho náplň sloužila ke zlepšení uživatelovi situace.