Home / Aktuality / Mimořádná opatření související s šířením koronaviru II.

Mimořádná opatření související s šířením koronaviru II.

Aktualizováno ve pondělí 30.3.2020 

Jako poskytovatel sociálních služeb pro děti se zdravotním postižením a provozovatel komunitního centra přijímáme níže uvedená opatření k minimalizaci potenciálního šíření a nákazy koronavirem SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění Covid-19.

Hlavním cílem opatření je ochrana uživatelů služeb a zaměstnanců společnosti.

Opatření jsou průběžně upravována a rozšiřována podle aktuální situace.


Základní informace o koronaviru a nemoci COVID-19

Jak snížit riziko nákazy
 • při kýchání nebo kašlání zakrýt ústa kapesníkem nebo rukávem (nikdy ne do dlaní),
 • často a důkladně si mýt ruce mýdlem a vodou,
 • vyhýbat se zjevně nemocným lidem a místům s vyšším počtem lidí.
Příznaky onemocnění COVID-19
 • zvýšená teplota,
 • kašel, dušnost,
 • bolesti svalů, únava.
Video Ministerstva zdravotnictví ČR


Aktuálně není nikdo ze zaměstnanců, ani uživatelů služby umístěn do karantény, nikdo neonemocněl nemocí COVID-19 a u nikoho se neprojevují příznaky. 


Opatření přijata v naší společnosti

 • Všem zaměstnancům jsou vydávány organizační pokyny obsahující opatření minimalizující možnost nákazy koronavirem a jeho potenciální přenos.
 • Zaměstnanci společnosti, uživatelé služeb a jejich zákonní zástupci jsou povinni informovat příslušné pracovníky o
  • případných příznacích onemocnění koronavirem,
  • případném umístěni do karantény,
  • podezření na nákazu koronavirem,
  • onemocnění nemocí COVID-19.
 • Je minimalizován pohyb osob v prostorách společnosti. Prostory určené pro poskytování odlehčovací služby jsou zcela odděleny od ostatních prostor společnosti.
 • Veškerá jednání jsou podle prováděná elektronicky, nebo telefonicky, případně jsou odkládaná.
 • Jsou odloženy veškeré společné aktivity na kterých se předpokládá účast větší skupiny osob (vzdělávání, supervize, porady).
 • Je kladen důraz na osobní hygienu všech zaměstnanců a uživatelů v naší péči.
 • Je kladen důraz na úklid a dezinfekci prostor, ve kterých je poskytována odlehčovací služba a ve kterých je kancelářské zázemí naší společnosti.
 • Zaměstnanci s příznaky onemocnění COVID-19, nebo se zhoršeným zdravotním stavem s podobnými příznaky zůstávají doma.
 • Uživatelé služby s příznaky onemocnění COVID-19, nebo zhoršeným zdravotním stavem s podobnými příznaky jsou řešeni individuálně podle aktuální situace.
 • Je kladen důraz na vzájemnou informovanost a individuální řešení jednotlivých případů.

Specifická opatření ve službě Osobní asistence

 • osobní asistence je poskytována podle potřeb uživatelů,
 • je pozastaveno zaškolování osobních asistentů na nové uživatele služeb a zaškolování nových osobních asistentů na stávající uživatele služeb,
 • jsou pozastavena vstupní sociální šetření s novými zájemci o službu,
 • je minimalizován osobní kontakt mezi sociálními pracovníky a uživateli služby, resp. jejich zákonnými zástupci,
 • osobní asistenti při poskytování přímé péče používají respirátory FFP2 bez výdechového otvoru nebo ochranné roušky.

Specifická opatření v Odlehčovací službě

 • služba je poskytována podle potřeb uživatelů,
 • personální kapacita služby byla stanovena na dvě odborné asistentky,
 • jsou pozastavena vstupní sociální šetření s novými zájemci o službu,
 • odborné asistentky při poskytování přímé péče používají respirátory FFP2 bez výdechového otvoru nebo ochranné roušky.

Specifická opatření v Komunitním centru

 • Komunitní centrum je až do odvolání uzavřeno pro veřejnost a veškeré aktivity jsou zrušeny.

Závěrem pro zopakování – správný postup mytí rukou podle WHO

Nahoru