Home / Aktuality / Mimořádná opatření související s šířením koronaviru III. – vracíme se do normálu

Mimořádná opatření související s šířením koronaviru III. – vracíme se do normálu

Aktualizováno ve středu 1. 7. 2020

S velkou úlevou konstatujeme, že jsme jako poskytovatel sociálních služeb pro děti se zdravotním postižením a provozovatel komunitního centra prožili minulé měsíce s obtížemi, ale bez velkých problémů. A hlavně „Covid-19“ se nám vyhnul obloukem. Nikdo z nás, ani z našich klientů a jejich rodin neonemocněl.

Dnem 1 . 7. 2020 se vracíme do normálního provozního režimu.


V platnosti zůstávají veškerá hygienická opatření a do prostor, ve kterých poskytujeme přímou péči je omezen vstup osobám, které se na péči nepodílejí.

Vzhledem k současnému stavu, platným opatřením a s ohledem na specifičnost péče o děti pro které je důležitá mimika a neverbální komunikace pečujících osob již nepoužíváme roušky pro zakrytí úst a nosu. S výjimkou individuálních případů, kdy:

  • používáni roušky (zakrytí úst a nosu) požaduje zákonný zástupce dítěte,
  • používání roušky (zakrytí úst a nosu) stanoví s ohledem na specifické podmínky příslušná sociální pracovnice, nebo vedoucí služby. 

Nadále dbáme na vzájemnou informovanost o aktuální zdravotní situaci ve vztahu k nemoci Covid-19 u našich klientů i jejich rodinných příslušníků


Závěrem pro zopakování – správný postup mytí rukou podle WHO

Nahoru