Základní informace o našich službách se mohou dozvědět čtenáři časopisu Raná Péče na téma Čas pro sebe – čas pro druhé.