V pátek 22. srpna 2014 jsme u nás přivítali návštěvu z Nadace Jedličkova ústavu, která je partnerem naší organizace již přes sedm let. Za tuto dobu podpořila Nadace Jedličkova ústavu naši činnost částkou přesahující 200 000 Kč, za což nadaci velmi děkujeme.
Koordinátorka projektů nadace, paní Švehlová si přišla zkontrolovat vyúčtování darovaných peněz a také celkové fungování služby. Měla možnost vidět práci odborných asistentek s dětmi a také práci canisterapeutky se svými dvěma psy, kteří v tu dobu přišli děti potěšit. Paní Švehlová hovořila s vedoucí osobní asistence a vedoucí odlehčovací služby a detailně se zajímala o veškeré aktivity a služby naší organizace.
Setkání bylo velice příjemné a pozitivní zpětná vazba je pro nás motivací do další práce.