V pátek 27. 3. 2015 proběhl ve Filipovce první ročník Noci s Andersenem. Tímto jsme se připojili k celorepublikové a mezinárodní akci na podporu čtení, která má tradici již od roku 2000. Program akce byl rozdělen na odpolední část pro rodiče s dětmi a noční přespávací část pouze pro děti. Odpoledne se děti s rodiči zúčastnili čtení pohádek Jana Drdy, tvořili v čertovské dílničce a hojná účast byla také v relaxační místnosti na čtení potmě. Program dále pokračoval venku na zahradě opékáním buřtíků, po kterém následovalo slavnostní zasazení stromu Andersenovníku.

Noční část byla plná her, soutěží, literárních kvízů a pohádky dětem četla naše patronka Ivona Březinová. Děti se také vydaly po stopách čertovského pokladu do nedalekého lesa a celý večer vyvrcholil karnevalem malých čertíků. Ráno děti po vydatné snídani napsaly Andersenovské pohlednice, na památku dostal každý svůj pamětní list a pak už přišel čas se rozloučit.  Odpolední program navštívilo celkem 18 rodin (31 dětí a 21 dospělých) a noční přespávání absolvovalo 13 dětí ve věku 6 – 10 let. Jsme potěšeni, že celá akce proběhla k všetranné spokojenosti a i počasí nám nakonec přálo. V příštím roce se budeme se všemi účastníky i novými návštěvníky těšit naviděnou.


Děkujeme partnerům akce, kteří nám pomohli s jejím zabezpečením:

logo-bateriaBateria CZ, s.r.o.společnost nám darovala malé svítilny, díky kterým děti dobře uvidí až budou v noci hledat víly…

 

logo-yateYATE spol. s r.o. – společnost nám darovala karimatky a tak budou mít děti na čem spát a užít si ve Filipovce pohodlí…

 

 

logo-paintballgamePaintballgame.cz – naši patroni opět pomohli. Tentokrát nám zdarma vyrobili plakáty a letáky na akci. I díky ním se tak o Noci s Andersenem ve Filipovce doví více dětí a rodičů…

 

 

logo-zahrada-prahaZahrada Praha s.r.o. – společnost nám věnovala strom (třešeň). Díky tomuto daru jsme mohli zasadit Strom Andersenovník…