V roce 2017 nás podporovali

Děkujeme všem, kteří nás podporovali v roce 2017. Bez jejich příspěvků a podpory bychom nemohli poskytovat služby v tak širokém rozsahu a kvalitě.

Přestože je těch, kteří nás podporují na první pohled hodně, další podporu bychom uvítali. Ještě je mnoho co zlepšovat a bez finančního příspěvku nebo věcné pomoci to nejde.

Státní a veřejná správa

hlavní město Praha - logo Hlavní město Praha – dotace
Pro rok 2017 nám hlavní město poskytlo účelovou dotaci z prostředků státního rozpočtu ve výši 3.563.000 Kč. Díky této dotaci jsme mohli poskytovat kvalitní Odlehčovací službu a Službu osobní asistence pro děti se zdravotním postižením, které bydlí v Praze.

hlavní město Praha - logo Hlavní město Praha – grant
Pro rok 2017 nám hlavní město poskytlo grant formou dotace ve výši 1.299.000 Kč. Tento grant jsme použili na dofinancování provozních nákladů na poskytování sociálních služeb.

Středočeský kraj
Pro rok 2017 nám Středočeský kraj poskytl dotaci ve výši 416.300 Kč. Díky této dotaci jsme mohli poskytovat kvalitní Odlehčovací službu a Službu osobní asistence pro děti se zdravotním postižením, které bydlí ve Středočeském kraji.

Praha 3 Městská část Praha 3
Praha 3 nám udělila dotaci ve výši 18.000 Kč na realizaci projektu „Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením bydlící na území MČ Praha 3“. Tato dotace byla využita na osobní náklady (mzdy) pracovníků osobní asistence pečujících o děti bydlící v Praze 3.

Praha 4 Městská část Praha 4
Praha 4 nám udělila dotaci ve výši 20.000 Kč na realizaci projektu „Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením z MČ Praha 4 a jejich rodiny“. Tato dotace byla využita na náklady spojené s poskytováním přímé péče dětem bydlícím v Praze 4.

Městská část Praha 5
Praha 5 nám udělila dotaci ve výši 25.000 Kč na realizaci projektu „Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením z MČ Praha 5“. Tato dotace byla využita na nájem, energie a spotřební materiál potřebný k poskytování osobní asistence dětem bydlícím v Praze 5.

Městská část Praha 6
Praha 6 nám udělila dotaci ve výši 24.900 Kč na realizaci projektu „Osobní asistentce pro děti s postižením bydlící na území MČ Praha 6“. Tato dotace byla využita na náklady spojené s poskytováním osobní asistence dětem bydlícím v Praze 6.

Městská část Praha 8
Praha 8 nám poskytla dotaci ve výši 24.000 Kč na realizaci projektu „Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením z MČ Praha 8“. Tato dotace byla použita na mzdové náklady osobních asistentů, nájemné a ekonomické služby.

Znak Praha 10 Městská část Praha 10
Praha 10 nám udělila dotaci ve výši  35.000 Kč na projekt „Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením z MČ Praha 10 a jejich rodiny“. Dotace byla použita na provozní a mzdové náklady spojené s poskytováním odlehčovací služby pro děti bydlící v Praze 10.

Městská část Praha 11
Naše domovská městská část nám poskytla dotaci ve výši 30.000 Kč na projekt „Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením z MČ Praha 11 a jejich rodiny“ a 30.000 Kč na projekt „Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením z MČ Praha 11“.

Městská část Praha 13
Praha 13 nám udělila dotaci ve výši 17.000 Kč na projekt „Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením z MČ Praha 13“. Tato dotace byla využita na náklady spojené s poskytováním osobní asistence dětem bydlícím v Praze 13.

Městská část Praha 17
Praha 17 nám udělila dotaci ve výši 5.000 Kč na projekt „Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením z MČ Praha 17“. Tato dotace byla využita na náklady spojené s poskytováním osobní asistence dívce Magdě bydlícím v Praze 17.

Nadace a nadační fondy

Logo Nadace Leontínka Nadace Leontinka
Nadační příspěvek na projekt „Odlehčovací služba pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodiny“ ve výši 90.000 Kč na období 1.7.2016 – 30.6.2017 a ve výši 100.000 Kč na období 1.7.2017 – 30.6.2018. Nadační příspěvek na projekt „Osobní asistence pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením“ ve výši 157.000 Kč na období 1.7.2016 – 30.6.2017 a ve výši 100.000 Kč na období 1.7.2017 – 30.6.2018.

Logo Nadace Jedličkova ústavu Nadace Jedličkova ústavu
Nadační grant z NIF ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu „Osobní asistence a odlehčovací služba pro děti s tělesným a kombinovaným postižením“.

Logo Nadace člověk člověku Nadace člověk člověku
Nadační příspěvek ve výši 100.000 Kč na projekt „Odlehčovací služba pro děti se zdravotním a kombinovaným postižením “ na rok 2017.

Nadace rozvoje občanské společnosti – Sbírka Pomozte dětem
Nadační příspěvek ve výši 325.668 Kč na projekt „Pomáháme dětem s postižením vyrůstat v milující rodině “ na období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018.

Nadace Agrofert – Program „Podpora osob s mentálním a kombinovaným postižením 2016“
Peněžní dar ve výši ve výši 300.000 Kč na projekt „Odlehčovací služba pro děti s mentálním a kombinovaným postižením “ na období od 1. 11. 2016 do 30. 10. 2017.

svetluska Nadační fond Českého rozhlasu sbírka Světluška
Nadační příspěvek ve výši 70.000 Kč na projekt „Odlehčovací služba pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením“ a 90.000 Kč na projekt „Osobní asistence pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením“.

Firmy

AGS Trade s.r.o.
Služby a materiál na podporu našich aktivit pro děti a jejich rodiny.

ACTIVA spol. s r. o.
Dar v podobě poukázky na kancelářské potřeby a další spotřební materiál v hodnotě 10.000 Kč.

Individuální dárci

Děkujeme všem přispěvatelům do našich kasiček veřejné sbírky.


Dobrovolníci

Libor Smékal, Ondra Pecha a synové, Stanislav Svoboda, Luděk Frühauf, Michal Greguš, Jan Kocar a další dobrovolníci, kteří nám pomohli – děkujeme za práci odvedenou na našich dobrovolnických brigádách, opravách a údržbě Centra Filipovka a akcích pro děti a jejich rodiny.

Nahoru