V roce 2018 nás podporovali

Děkujeme všem, kteří nás podporovali v roce 2018. Bez jejich příspěvků a podpory bychom nemohli poskytovat služby v tak širokém rozsahu a kvalitě.

Přestože je těch, kteří nás podporují na první pohled hodně, další podporu bychom uvítali. Ještě je mnoho co zlepšovat a bez finančního příspěvku nebo věcné pomoci to nejde.


Státní a veřejná správa

hlavní město Praha - logo Hlavní město Praha – dotace
Pro rok 2018 nám hlavní město poskytlo účelovou dotaci z prostředků státního rozpočtu ve výši 4.448.000 Kč. Díky této dotaci jsme mohli poskytovat kvalitní Odlehčovací službu a Službu osobní asistence pro děti se zdravotním postižením, které bydlí v Praze.

hlavní město Praha - logo Hlavní město Praha – grant
Pro rok 2018 nám hlavní město poskytlo grant formou dotace ve výši 1.330.000 Kč. Tento grant jsme použili na dofinancování provozních nákladů na poskytování sociálních služeb.

Středočeský kraj
Pro rok 2018 nám Středočeský kraj poskytl dotaci ve výši 643.300500 Kč. Díky této dotaci jsme mohli poskytovat kvalitní Odlehčovací službu a Službu osobní asistence pro děti se zdravotním postižením, které bydlí ve Středočeském kraji.

Městská část Praha 6
Praha 6 nám udělila dotaci ve výši 31.200 Kč na realizaci projektu „Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením s trvalým pobytem na území Prahy“. Tato dotace bude využita na náklady spojené s poskytováním osobní asistence dětem bydlícím v Praze 6.

Městská část Praha 8
Praha 8 nám poskytla dotaci ve výši 38.000 Kč na realizaci projektu „Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením s trvalým pobytem na území Prahy“. Tato dotace bude využita na náklady spojené s poskytováním osobní asistence dětem bydlícím v Praze 8.

Znak Praha 10 Městská část Praha 10
Praha 10 nám udělila dotaci ve výši  40.000 Kč na projekt „Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením z MČ Praha 10 a jejich rodiny“ a dotaci ve výši 47.000 Kč na projekt „Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením s trvalým pobytem na území Prahy“. Dotace bude použita na náklady spojené s poskytováním sociálních služeb pro děti bydlící v Praze 10.

Městská část Praha 11
Naše domovská městská část nám poskytla dotaci ve výši 30.000 Kč na projekt „Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením z MČ Praha 11 a jejich rodiny“ a 40.000 Kč na projekt „Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením s trvalým pobytem na území Prahy“.

Městská část Praha 17
Praha 17 nám udělila dotaci ve výši 5.000 Kč na projekt „Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením s trvalým pobytem na území Prahy“. Tato dotace byla využita na náklady spojené s poskytováním osobní asistence dívce bydlící v Praze 17.

Nadace a nadační fondy

Logo Nadace Leontínka Nadace Leontinka
Nadační příspěvek ve výši 100.000 Kč na projekt „Odlehčovací služba pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodiny“  pro období 1.7.2017 – 30.6.2018 a ve výši 100.000 Kč na projekt „Osobní asistence pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením“ pro období 1.7.2017 – 30.6.2018.

Logo Nadace Jedličkova ústavu Nadace Jedličkova ústavu
Nadační grant ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu „Multifunkční zahradní altán pro děti s tělesným a kombinovaným postižením, jejich rodiny a další osoby s tělesným postižením“.

Logo Nadace člověk člověku Nadace člověk člověku
Nadační příspěvek ve výši 120.000 Kč na projekt „Odlehčovací služba pro děti se zdravotním a kombinovaným postižením “ na rok 2018.

Nadace rozvoje občanské společnosti – Sbírka Pomozte dětem
Nadační příspěvek ve výši 325.668 Kč na projekt „Pomáháme dětem s postižením vyrůstat v milující rodině “ na období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018.

Nadace Agrofert
Peněžní dar ve výši ve výši 150.000 Kč na projekt „Odlehčovací služba pro děti s mentálním a kombinovaným postižením “ pro období od 1. 11. 2017 do 31. 8. 2018.

svetluska Nadační fond Českého rozhlasu sbírka Světluška
Nadační příspěvek ve výši 70.000 Kč na projekt „Odlehčovací služba pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením“ a 90.000 Kč na projekt „Osobní asistence pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením“.
Projekt je realizován za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.

Firmy

AGS Trade s.r.o.
Služby a materiál na podporu našich aktivit pro děti a jejich rodiny.

Individuální dárci

Děkujeme všem přispěvatelům do našich kasiček veřejné sbírky.


Dobrovolníci

Libor Smékal, Ondra Pecha, Luděk Frühauf, Michal Greguš, Jan Kocar a další dobrovolníci, kteří nám pomáhají – děkujeme za práci odvedenou na našich dobrovolnických brigádách, opravách a údržbě Centra Filipovka a akcích pro děti a jejich rodiny.

Nahoru