mončaPosláním služby je umožnit ulehčení rodičům a dalším pečujícím osobám v každodenní péči o dítě se zdravotním postižením a zároveň vytvořit vhodné podmínky pro podporu rozvoje těchto dětí. Zatímco je o dítě po všech stránkách postaráno, rodič získá volný čas pro odpočinek, zařízení si osobních záležitostí či se může věnovat dalším členům rodiny.

Cílem odlehčovací služby je zajistit takovou péči o dítě s postižením, která vychází z potřeb rodiny a dítěte. Jde nám o spokojeného rodiče a spokojené dítě.

Zásady poskytování služby.

 • vychází z individuálních potřeb rodin a dětí
 • dbá na individuální přístup ke každému dítěti
 • dbá na rovný přístup, dodržuje a respektuje práva dětí
 • dbá na zajištění podnětného prostředí v odlehčovací službě a aktivní trávení času
 • řídí se Etickým kodexem organizace

Pro koho tu jsme.

 • pro děti ve věku 2 – 13 let s různými druhy a stupni zdravotního postižení a s trvalým pobytem na území Prahy a Středočeského kraje
 • pro pečující rodiny s trvalým pobytem na území Prahy a Středočeského kraje

Co konkrétně děláme.

 • nabízíme odbornou komplexní péči dítě se zdravotním postižením
 • poskytujeme základní sociální poradenství
 • poskytujeme specializované aktivity na jednom místě (bazální stimulaci, interaktivní tabuli, psychorelaxační místnost, muzikoterapii, arteterapii, aktivity se psem, apod.)
 • odlehčujeme pečujícím rodinám (ty získají čas pro odpočinek, další členy rodiny, či mohou chodit do zaměstnání)

Cena za využití odlehčovací služby.

 • Základní výše úhrady je 100 Kč a za každou započatou půl hodinu účtujeme 50 Kč.
 • Snížená výše úhrady je 90 Kč a za každou  započatou půlhodinu účtujeme 45 Kč. Kompletní ceník zde.

DSC_2503Kdy je odlehčovací služba k dispozici.

 • každý všední den od 8.00 – 17.00
 • funguje také o letních prázdninách

 

 

Kapacita služby.

 • aktuální okamžitá kapacita odlehčovací služby  je 6 dětí
 • celková kapacita odlehčovací služby je 40 dětí

Pokud Vás naše služby zaujaly a chcete se dozvědět více, případně si domluvit osobní schůzku, čtěte zde – Informace pro zájemce nebo Vnitřní pravidla odlehčovací služby.