Kdo je uživatel služby?

 • uživatelem služby je v našem případě dítě, které navštěvuje odlehčovací službu

Na co má uživatel služby, respektive jeho zákonný zástupce nárok?

Jak objednávat službu?

 • své dítě objednávejte do odlehčovací služby prioritně u odborných asistentek (osobně či telefonicky na čísle 739 462 586,  případně u sociální pracovnice (733 710 402, socialni.os@hornomlynska.cz)
 • podrobněji v Pravidlech objednávání odlehčovací služby.

Jak podat stížnost?

 • stěžovat si můžete buď u vedoucí služby, nebo u ředitele společnosti, případně anonymně formou vhození stížnosti do schránky k tomu určené
 • podrobněji v Podávání stížností

S čím se můžete obrátit na pracovníky služby?

 •  na pracovníky služby se můžete s jakýmkoliv problémem v rámci základního sociálního poradenství (sociální pracovnice či jiný pracovník vám buď na místě poradí, nebo do dohodnutého termínu zjistí požadované informace, případně Vás odkáže na jinou instituci)
 • dále s pracovníky můžete řešit vše kolem dítěte, které navštěvuje odlehčovací službu (buď v rámci individuálního plánování, nebo v rámci běžné konzultace)

Proč je důležité vytvořit individuální plán dítěte?

 •  díky individuálnímu plánu, který vytvoří sociální pracovnice ve spolupráci s odbornými asistentkami a především s Vámi, máte možnost přesně si určit, co se bude s Vaším dítětem ve službě dít a v čem chcete, aby se postupně trénovalo a zlepšovalo
 • podrobněji v Individuálním plánování odlehčovací služby

Co dát dítěti s sebou do odlehčovací služby?

 •  jídlo (snídaně, svačina, oběd dle objednání), případně pití (pitná voda je v OS zajištěna), přezůvky, náhradní oblečení, ubrousky, pleny a další individuální věci dle potřeby
 • osobní věci si může nechat v šatně ve skřínce, kterou má každé dítě svou vlastní a je uzamykatelná