??????????Co je individuální plán?

  • jedná se o jakýsi návod, jak s Vaším dítětem pracovat po dobu strávenou v odlehčovací službě
  • jsou v něm obsaženy cíle a postupy jak těchto cílů dosáhnout v určitých oblastech (hygiena, sociální kontakty, komunikace, motorika apod.)
  • obsahuje také oblíbené činnosti dítěte, co má a nemá rádo, rizikové situace a jak jim předcházet, řešení krizových situací apod.


Co je to revize IP?

  • každý půl rok dochází k zhodnocení cílů stanovených v individuálním plánu
  • pokud byl cíl naplněn, přistoupí se k stanovení cíle dalšího, pokud ne, tak je naplňování tohoto cíle posunuto i dalšího revizního období


Kdo se podílí na sestavení a revizi IP?

  • plán společně sestavuje zákonný zástupce dítěte, sociální pracovnice a odborné asistentky odlehčovací služby
  • pokud to zdravotní stav dítěte dovolí, je nedílnou součástí tohoto plánování také samotný uživatel, tedy dítě navštěvující odlehčovací službu

 

??????????Vytvoření individuálního plánu pro děti, které využívají odlehčovací službu, napomáhá k realizaci systematické práce s dítětem během doby strávené ve službě. Umožňuje nám zmapovat oblasti, které je u dítěte potřeba podporovat nebo naopak zaměřit se na nácvik dovedností a schopností nových a také monitorovat případné změny v rozvoji dítěte. Individuální plán respektuje individuální možnosti a předpoklady dítěte a potřeby a požadavky celých rodin. V neposlední řadě plán přináší pocit bezpečí jak pro poskytovatele, tak i pro dítě a rodinu. Pracovníci vědí, jak službu poskytovat, jakého cíle je snahou dosáhnout a rodiče vědí, co se bude během pobytu dítěte v odlehčovací službě dít.