Pobyt v psychorelaxační místnosti

  • relaxace a smyslová stimulace v zatemnělé místnosti na vyhřívaném vodním lůžku za poslechu hudby a sledování světelných efektů

psychorelaxační místnost

 

 

Využívání prvků Muzikoterapie

  • aktivní práce s hudbou, hudebními nástroji, využívání léčivých prvků hudby na dětskou psychiku

???????????????????????????????

 

 

 Pohybové aktivity

  • cvičení na MOTOmedu, rehabilitační míče apod.

???????????????????????????????

 

 

 

 Práce na interaktivní tabuli

  • speciální programové vybavení dotykové tabule, zaměřené na rozvoj motoriky dítěte, smyslového vnímání, komunikačních dovedností apod.

??????????????????????

 

Bazální stimulace

  • podporuje vnímání sebe sama a vlastního těla, komunikaci a pohybové schopnosti člověka, podpora a rozvoj zachovalých schopností

???????????????????????????????

 

 

Využívání prvků Arteterapie

  • práce s různými výtvarnými technikami, se zaměřením na rozvoj jemné motoriky, smyslového vnímání,  zraku a poznávacích schopností

DSCN0602

 

 Aktivity za přítomnosti a asistence psa

  • Tuto aktivitu momentálně realizují dva týmy, jeden plně certifikovaný a druhý je canisterapeutický tým ve výcviku, který čekají zkoušky za účelem získání certifikátu v červenci 2016. Tento tým realizuje aktivity se psem v tomto zařízení dobrovolně již dva roky, takže je spolehlivou a osvědčenou součástí týmu. Cílem obou týmů je relaxace dětí, rozvoj komunikačních dovedností, nácvik koncentrace, rozvoj sociálního cítění, poznávání i citové složky. Psi rozvíjí hrubou i jemnou motoriku dětí se zdravotním postižením a přináší jim zábavu i radost.

???????????????????????????????