Fakultativní činnosti

V současné době nabízíme čtyři druhy fakultativních činností, které jsou prováděny v prostorách odlehčovací služby a je možné si je objednat v rámci stanoveného harmonogramu.  V případě časových a organizačních možností terapeuta je možné objednání terapií i mimo stanovený harmonogram. Aktivity ale nejsou součástí standardní nabídky služby a jsou tedy fakturovány a hrazeny zvlášť.  Po dobu, co je Vaše dítě na některé z fakultativních činností, ale nehradíte odlehčovací službu. V průběhu roku se mohou ceny těchto aktivit měnit v závislosti na získaném projektu či finančního daru od některého sponzora. Aktuální ceník zde.
Fakultativní činnosti jsou prováděny na profesionální úrovni a odborně vyškolenými pracovníky, kteří mají potřebné všechny certifikáty a osvědčení.

  • Snoezelen terapie

vodni svetelny sloupV Snoezelen místnosti probíhá celková psychorelaxace a smyslová stimulace (zraková, sluchová, čichová a hmatová). Tato metoda rozvíjí smysly, jemnou motoriku a zároveň nabízí dětem nové prožitky, které rozvíjí dětskou fantazii i tvořivost. Pobyt probíhá ve specializované místnosti, která je opticky i akusticky izolovaná, takže umožňuje dětem přenést se do světa barev, vůní, zvuků a fantazie. Nejoblíbenějším prvkem je světelný vodní sloup, který stimuluje především zrak. Neméně oblíbené jsou i neonové bublinky, téměř reálná hvězdná obloha či vodní hladina nebo vyhřívaná vodní postel. Všechny prvky v Snoezelen místnosti slouží ke stimulaci určitého smyslu, avšak teprve dohromady se stávají úžasným pomocníkem při rozvoji Vašich dětí.

  • Aromaterapeutické masáže

aromaAromaterapeutická masáž (jakožto jeden z nástrojů alternativní medicíny) je druh masáže s použitím přírodních éterických olejů, jež mají specifické účinky na tělo i psychiku. Využívá též přenos čichových vjemů přes čichové buňky v nose do oblastí mozku, které přímo řídí emoce a celkovou náladu. Umocňuje se tak relaxační prožitek a zmírňuje stres a napětí, ovšem lze docílit i celkové aktivace organismu a podpořit koncentraci mysli.
Při této masáži lze využít různých masážních technik, v tomto případě se má na mysli holistická (celostní) masáž a baby masáž či jejich kombinace. Výhodou aromaterapeutické masáže je její široké využití, protože si poradí s případnými kontraindikacemi a dostatečně ředěné přírodní éterické oleje lze využít už i u novorozenců. K masáži se používá vždy čerstvá směs rostlinných a éterických olejů dle specifických potřeb klienta. Využívá se pouze produktů od výrobců certifikované přírodní kosmetiky.
Aromaterapeutka k nám dochází pravidelně alespoň jednou týdně a vždy se individuálně věnuje každému dítěti, které se navíc snaží aktivně zapojit do výběru vůně.

  • Pohybová terapie

???????????????????????????????Terapii provádí vyškolený terapeut (a zároveň odborná asistentka odlehčovací služby), který je k dispozici dětem i jejich rodičům dle stanoveného harmonogramu, případně na objednání.
Jednou z typů prováděných masáží je Bowenova terapie známá jako Bowenova technika je velmi šetrná technika, která pomáhá udržovat celé tělo v přirozené rovnováze. Tím pomáhá nastartovat přirozený proces sebeuzdravování lidského organismu. Jde o dynamický systém masáže svalů a pojivové tkáně. Jako masážní technika je uznávána a úspěšně užívána ve zdravotnictví po celém světě. Bowenova terapie nese jméno po svém zakladateli Tomu Bowenovi, který začal takto v Austrálii léčit tisíce nemocných s obrovským ozdravným efektem.
Dále masérka provádí další specializované masáže dle nabídky a objednání.

  • Canisterapie

???????????????????????????????Canisterapii realizují canisterapeuté se speciálně vycvičenými psi, a to dvakrát týdně. Cílem canisterapie je aktivizace či naopak relaxace dětí, rozvoj komunikačních dovedností, nácvik koncentrace, rozvoj sociálního cítění a citové složky. Aktivity se psem rozvíjí hrubou i jemnou motoriku dětí a přináší jim zábavu i radost.
Pro děti je jistě zpestřením i to, že k nám dochází dvě různé rasy psů, lišící se jak vzhledem, tak povahou i rozdílnými aktivitami, které s dětmi vykonávají.