Mám dceru s DMO, které budou za dva měsíce dva roky, pracujete již s takto malými dětmi?

Již nyní se k nám můžete objednat na schůzku, kde domluvíme podrobnosti ohledně navštěvování odlehčovací služby, ale nastoupit bude vaše dcera moci až po dovršení dvou let věku. Naše cílová skupina jsou děti ve věku 2 – 13 let.

Mám pětiletého syna s autismem, máte zkušenosti s tímto typem postižení?

Ano, měli jsme a máme několik klientů s autismem či autistickými rysy, pracují s nimi vyškolené odborné asistentky, které ví, jak s nimi pracovat.

Mám sedmiletého syna se zdravotním postižením a ráda bych našla nějaké zařízení, kam by mohl docházet o prázdninách, fungujete také v červenci a srpnu?

Ano, fungujeme celoročně, takže jsme Vám k dispozici i v červenci a srpnu, jen je důležité, abyste nahlásila svého syna co nejdříve, protože v červnu již máme většinou kapacitu na léto plnou.

Funguje odlehčovací služba jen jako hlídání dětí?

To určitě ne. Zakládáme si na tom, že kromě hlídání se dětem dostane kvalitní péče zaměřená na rozvoj motoriky, komunikace, samostatnosti, sociálních dovedností a dalších aktivit, na kterých se domluvíme s rodičem při sestavování individuálního plánu jeho dítěte.

Zajišťujete také stravu?

Stravu nezajišťujeme, a to zejména pro to, že každé dítě má jiné specifické požadavky na stravu (různé alergie, krmení PEGEM, mixovaná strava, nutriny apod.). Rodiče dětem jídlo připravují doma a  asistentky jim ho poté jen připraví dle potřeb či instrukcí od rodiče.

Fungujete na podobném principu jako MŠ?

Ano, jistá podobnost zde je. Rozdíl je v tom, že si rodič může libovolně navolit, kdy dítě do odlehčovací služby přivede a kdy si jej vyzvedne, vždy dle jeho aktuálních potřeb. Dále pak u nás nefunguje klasický denní režim jako v MŠ, jelikož každé dítě má jiné potřeby (denní režim tedy určuje sám rodič ve spolupráci s odbornými asistentkami). Z hlediska školského systému odlehčovací služba nespadá mezi školská zařízení.