Co je považováno za stížnost?

 • vyjádřená nespokojenost s kvalitou nebo poskytováním služby, i když není jasně řečeno, že se o stížnost jedná
 • o stížnost se jedná vždy, pokud stěžovatel kontaktuje odlehčovací službu s tím, že má stížnost, bez ohledu na obsah této stížnosti

Kdo může podat stížnost?

 • opatrovník nebo zákonný zástupce uživatele, případně jakýkoliv zástupce, kterého si stěžovatel svobodně zvolí
 •  sám uživatel

Jak a kam může být stížnost podána?

 • ústní formou – stížnost vyslechne jakýkoliv zaměstnanec a ten ji předá k vyřízení vedoucí odlehčovací služby, ta se pak zaeviduje do knihy stížností
 • písemnou formou – stížnost v písemné podobě musí být zaslána na adresu našeho pracoviště :     Hornomlýnská o.p.s., Centrum služeb FILIPOVKA, Filipova 2013, 148 00 Praha 4 – Chodov
  Stížnost se poté eviduje do knihy stížností a vyřizuje ji vedoucí služby.
 • anonymně – k anonymnímu podávání stížností je zřízena schránka umístěná u vstupních dveří do Centra FILIPOVKA, pod poštovní schránkou. Schránka je vybírána 2 x měsíčně, a to 1. a 15. pracovní den v měsíci. Schránku vybírají dva zástupci služby – vedoucí služby osobní asistence a vedoucí odlehčovací služby.

Kdo a jak stížnost vyřizuje?

 •  stížnost vyřizuje buď vedoucí odlehčovací služby nebo ředitel společnosti
 • jsou prověřeny všechny podněty stížnosti a je-li to možné, opatřeny důkazy a následně je vše posouzeno a sepsáno v písemném protokolu, který je předán stěžovateli osobně nebo poštou a to nejpozději do 21 dnů od podání stížnosti
 • není-li stěžovatel spokojen s výsledkem prošetření stížnosti, potom se můžete odvolat k řediteli společnosti (reditel@hornomlynska.cz), popř. k správní radě (Hornomlýnská o.p.s., Správní rada, Hornomlýnská 1255, 148 00 Praha 4)
 • není-li ani tak spokojen s vyřízením stížnosti, může se obráti na Kancelář veřejného ochránce práv (Údolní 39, 602 00 Brno) nebo na Český helsinský výbor (Štefánikova 21, 150 00 Praha 5)