Jakým způsobem službu objednávat

  • osobně prostřednictvím asistentek odlehčovací služby, případně u sociální pracovnice
  • telefonicky na tel: 739 462 586

Kdy službu objednávat???????????????????????????????

  • telefonické objednání dítěte je možné do 13.00 hod. dne předcházejícího dni objednání
  • osobní objednání je možné do 17.00 hod. dne předcházejícího dni objednání
  • emailem lze objednávat dítě například na letní prázdniny, a to již od května aktuálního roku

Hlášení změn v objednávce

???????????????????????????????Povinností rodičů je včas oznámit jakoukoliv změnu v objednání odlehčovací služby.
Pokud v daném dni poptávka po službě převyšuje denní kapacitu služby, potom vedeme se souhlasem rodičů evidenci náhradníků, kterým může být ještě služba poskytnuta v případě, že někdo z rodičů objednaných dětí zruší jejich účast ve službě.
Zrušení objednaných hodin musí proběhnout s dostatečným předstihem, aby pracovníci mohli ještě včas zajistit za dítě náhradníky, kterým nebylo vyhověno z důvodu plné kapacity.

Odhlášení objednaného termínu

  • telefonicky na tel: 739 462 586 (v případě neúspěšného volání, zvolit odhlášení formou SMS).
  • odhlášení dítěte do 13.00 hod. dne předcházejícího dni objednání je odhlášení bez sankce
  • za pozdější odhlášení je účtována sankce 10%  za každou objednanou hodinu služby
  • pokud proběhne odhlášení později než jednu hodinu před objednaným časem, nebo neproběhlo odhlášení vůbec, je účtována sankce 50% za každou objednanou hodinu

Právo poskytovatele nepřijmout dítě z důvodu nemoci

V případě počínajícího onemocnění dítěte (běžné nachlazení apod.) dítě do odlehčovací služby nepřijímáme. Je to důležité pro zachování neinfekčního prostředí pro děti ostatní. Pokud nebude toto pravidlo dodržováno, pracovník služby má právo posoudit, zda dítě může vzhledem ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu pobývat mezi ostatními dětmi a případně požádat jeho rodiče, aby jej odvedli.
V Centru FILIPOVKA nemůže pobývat nikdo, kdo trpí infekční chorobou. Jestliže dítě onemocní infekční chorobou a docházelo během inkubační doby do odlehčovací služby, je povinností tuto skutečnost oznámit vedení organizace.