Komu je půjčovna pomůcek  a odborné literatury určena:

Půjčovna speciálních didaktických pomůcek a literatury je určena uživatelům odlehčovací služby a jejich rodinám.

Pravidla půjčování:

Pomůcky či knihy vybrané z katalogu je možné si rezervovat telefonicky, e-mailem či osobně. Pomůcka je na základě rezervace připravena k vyzvednutí v prostorách Centra služeb Filipovka (Filipova 2013, Praha 4). Doba zapůjčení pomůcky je maximálně na dobu 3 měsíců. V případě, že o zapůjčený předmět mají zájem i další zájemci, upravuje se délka zapůjčení tak, aby pomůcku mohli využívat i další zájemci.  S rodičem/asistentem bude sepsán protokol o zapůjčení dané pomůcky či knihy a datum, do kdy je nutné ji vrátit. V případě pomůcek s vyšší pořizovací cenou (např. výukové programy na CD apod.) je vybírána vratná kauce ve výši 100 Kč.  Zapůjčené pomůcky je nutné vrátit vždy v původním nepoškozeném stavu. V případě, že pomůcka bude vrácena poškozená, bude muset být asistentem/rodičem uhrazena celková cena, za kterou byla pomůcka nakoupena. V případě drobného poškození pomůcky či knihy bude požadována náprava, navrácení do původního stavu, případně bude vybrána poměrná finanční částka, sloužící k nápravě.

Zacházení s pomůckami:

S pomůckami a knihami je nutné zacházet tak, aby se předcházelo jejich poškození. O zacházení s pomůckou je asistent/rodič seznámen zástupcem organizace, který ho proškolí v tom, k čemu pomůcka slouží a jak s ní zacházet.

Katalog didaktických pomůcek a hraček – půjčovna

Katalog literatury – půjčovna