CENÍK PLATNÝ OD 1.1.2016

Odlehčovací služba

Zákonný zástupce uživatele je povinen dle Smlouvy o poskytování odlehčovací služby a Zákona o sociálních službách platit za objednané a poskytnuté služby.

Základní výše úhrady za odlehčovací službu

  • 1 hodina služby = 100,- Kč
  • 0,5 hodiny služby = 50,- Kč

Snížená výše úhrady za odlehčovací službu

  • využití 21 a více hodin odlehčovací služby v daném měsíci = 90,- Kč/hod., tedy 45,- Kč za započatou půlhodinu (příklad: za 20 hodin zaplatí 2 000,- Kč, ale za 21 hodiny jen 1 890,- Kč)

Sankce za odhlášování objednaných hodin odlehčovací služby

  • 0% v případě, že odhlášení proběhne do 13.00 hod. dne předcházejícího dni, na který je odlehčovací služba nebo fakultativní činnost objednána,
  • 10% v případě, že odhlášení proběhne do 1 hodiny před časem, na který byla odlehčovací služba nebo fakultativní činnost objednána,
  • 50% v případě, že odhlášení proběhne později jak 1 hodinu před časem, na který byla odlehčovací služba nebo fakultativní činnost objednána nebo pokud neproběhlo odhlášení vůbec.
  • obdobně to platí i v případě odhlašování pouze části objednaných hodin

Způsob úhrady

Poskytovatel je povinen vystavit uživateli služby (respektive zákonnému zástupci dítěte) vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Zákonný zástupce je povinen platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do 15. dne po dni, kdy poskytovatel vystavil zákonnému zástupci měsíční vyúčtování čerpaných služeb.
Zákonný zástupce je povinen platit úhradu převodem na účet poskytovatele, zcela výjimečně a v písemně odůvodněných případech hotovostně v místě pracoviště organizace, a to v pracovních dnech po předchozí domluvě (tel: 271 910 328).

Číslo účtu: 29 00 44 66 80 / 2010