Header Image
Home / Odlehčovací služba / Tým odlehčovací služby

Tým odlehčovací služby

Tým odlehčovací služby, který zajišťuje její poskytování. V případě potřeby se neváhejte obrátit na členky týmu podle jejich působnosti a to jak elektronicky, tak telefonicky.

Mgr. Veronika Fialová
vedoucí odlehčovací služby
Zodpovídá za službu, vytváří harmonogram služby, zpracovává projektovou agendu, vyřizuje stížnosti, komunikuje se zájemci o službu, zajišťuje exkurze, řeší záležitosti v oblasti registrace služby, vzdělávání zaměstnanců, přijímání nových zaměstnanců a praktikantů. Se sociální pracovnicí zpracovává Vnitřní pravidla služby a metodiky.

e-mail: vedouci.os@hornomlynska.cz

tel: +420 271 910 328, +420 733 553 123

„Slyšíš-li i Ty Božího volání, vyraz přímo kupředu. Ostatní zařídí Bůh.“ Guy Gilbert

Renata Novotná, DiS.
sociální pracovnice
Vytváří individuální plány, komunikuje s uživateli služby a jejich zákonnými zástupci, poskytuje sociální poradenství, vede dokumentaci služby, pomáhá odborným asistentkám v přímé péči, komunikuje se zájemci o službu, vede Vstupní schůzky se zájemci o službu. S vedoucí služby zpracovává Vnitřní pravidla služby a metodiky.

e-mail: socialni.os@hornomlynska.cz

tel: +420 733 710 402

Kdo nežije pro někoho, ani pro sebe nežije.“                             Seneca

Bc. Babora Zapletalová
odborná asistentka přímé péče
Zajišťuje odbornou péči uživatelům na základě individuálních plánů, komunikuje s uživateli a jejich zákonnými zástupci, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření Individuálních plánů se sociální pracovnicí. Vyřizuje objednávání uživatelů na základě sestaveného harmonogramu služby.

Objednávání služby: +420 739 462 586

Monika Konopiská
odborná asistentka přímé péče
Zajišťuje odbornou péči uživatelům na základě individuálních plánů, komunikuje s uživateli a jejich zákonnými zástupci, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření Individuálních plánů se sociální pracovnicí. Vyřizuje objednávání uživatelů na základě sestaveného harmonogramu služby.

Objednávání služby: +420 739 462 586

Lucie Hozová
odborná asistentka přímé péče
Zajišťuje odbornou péči uživatelům na základě individuálních plánů, komunikuje s uživateli a jejich zákonnými zástupci, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření Individuálních plánů se sociální pracovnicí. Vyřizuje objednávání uživatelů na základě sestaveného harmonogramu služby.

Objednávání služby: +420 739 462 586 

 

 

 

 

Nahoru