Touto přihláškou se můžete přihlásit jak na odpolední část pro děti s rodiči, tak na noční část pouze pro děti. V případě, že se chcete zúčastnit obou částí, musíte je také obě vyplnit.

Bližší informace Vám ráda poskytne Petra Klásková, tel: 733 710 403


1. Základní údaje o osobě, která přihlášku podává (zákonný zástupce dítěte)

*Jméno a příjmení:
*E-mail:
*Trvalé bydliště:
*Telefon:

2. Přihláška na odpolední část pro děti s rodiči (15:00 - 19:00 hod.)

Dospělý 1 (Jméno a příjmení):
Dospělý 2 (Jméno a příjmení):
Dítě 1 (Jméno a příjmení):
(Věk):
Dítě 2 (Jméno a příjmení):
(Věk):
Dítě 3 (Jméno a příjmení):
(Věk):
Poznámka k vaší účasti v odpoledním programu

3. Přihláška na noční část pro samotné děti (18:00 - 09:00 hod.)

Dítě 1 (Jméno a příjmení):
(Věk):
(Alergie):
(Dietní omezení):
(Důležité informace o dítěti, který bychom měli vědět)


Dítě 2 (Jméno a příjmení):
(Věk):
(Alergie):
(Dietní omezení):
(Důležité informace o dítěti, který bychom měli vědět)


Dítě 3 (Jméno a příjmení):
(Věk):
(Alergie):
(Dietní omezení):
(Důležité informace o dítěti, který bychom měli vědět)


Poznámka k účasti vašich dětí v nočním programu

Odesláním přihlášky se závazně přihlašuji na akci Noc s Andersenem ve Filipovce
v rozsahu uvedeném v přihlášce.

Kontrolní otázka
5+3=?