Ve čtvrtek 19.6.2014 absolvovali zaměstnanci organizace v Ústřední vojenské nemocnici školení 1. pomoci, kde si osvěžili metody oživování, ošetřování různých úrazů apod. Přednáška byla přizpůsobena také poskytování pomoci dětem a poskytování pomoci dětem se zdravotním postižením. Všichni zaměstnanci, kteří se školení účastnili ho hodnotí kladně a jako velmi přínosné. Další školení proběhne na konci srpna.