2. 12. 2014 naši osobní asistenti absolvovali školení s názvem Úvod do Bazální stimulace, které vedla kolegyně Iveta Hejlová. Školení obsahovalo teoretický úvod do problematiky, ale bylo zaměřeno především prakticky, kdy si asistenti vyzkoušeli bazální stimulaci na vlastní kůži a mohli tak zažít její pozitivní účinky.

Bazální stimulace patří hlavně v zahraničí k velmi oblíbeným ošetřovatelským konceptům. K jejímu použití není potřeba žádných nadstandardních pomůcek, proto není finančně náročná. Bazální stimulaci lze definovat jako stimulaci vnímání a aletrnativní způsob komunikace.

Bazální stimulace je koncept, který se snaží ukázat cestu k navázání kontaktu s těžce postiženými jedinci a pokouší se jim nabídnout možnosti pro jejich osobnostní rozvoj. Bazální stimulace podporuje celkový rozvoj lidí, kteří jsou omezeni v komunikaci, vnímání či pohybu.

Děti s těžkým kombinovaným postižením mají omezeny kognitivní, sociální a emocionální schopnosti a mají značně omezené možnosti aktivit do kterých se mohou zapojovat. Pomocí bazální stimulace lze dosáhnout alespoň částečně otevření individuální izolace, které jsou tyto děti vystaveny. Během stimulací je důležité, aby se cítily dobře všechny strany – dítě i pečovatel.