Jaké typy smluv/dohod s osobními asistenty uzavíráte? Jaký typ smlouvy je vhodný právě pro mě? Odvádíte za asistenty sociální a zdravotní pojištění?

S asistenty nejčastěji uzavíráme DPP (dohody o provedení práce) a DPČ (dohody o pracovní činnosti). U DPP je z platu stáhávána jen 15% daň, tzn. vyšší vyplácená částka. Tento typ smlouvy je výhodný zejména pro studenty, za které pojištění hradí stát. DPČ uzavíráme s asistety, kteří mají asistenci ve větším časovém rozsahu a odvádíme za ně pojištění, tzn. že vyplácená částka je snížena o 15% daň a o srážky na pojištění.

Mám jako osobní asistent nárok na čerpání řádné dovolené?

Nárok na čerpání řádné dovolené mají asistenti s hlavním pracovním poměrem.

Jak je to s povinností dalšího vzdělávání u osobních asistentů?

Každý pracovník v sociálních službách si musí za rok splnit 24 hodin dalšího povinného vzdělávání. Pokud v daném roce absolvuje/absolvoval rekvalifikační kurz pracovníka v sociálních službách, tak se na něj tato povinnost nevztahuje. Další povinné vzdělávání je možné si plnit následujícími formami (specializační vzdělávání zajišťované VŠ, VOŠ; účast na akreditovaných programech; odborné stáže; účast na školících akcích; konference). O absolvování je potřeba vždy dodat kopii osvědčení/potvrzení o absolvování.

Je skupinová supervize 1x měsíčně pro asistenty povinná? Platí asistent za supervizi?

Skupinová supervize, kterou pro asistenty pořádáme 1x měsíčně (zpravidla vždy poslední středu v měsíci) je zcela zdarma, takže  ji asistenti nehradí ani jim není strhávána ze mzdy. Účast na supervizi je pro asistenty dobrovolná, takže se jí mohou účastnit dle potřeby a časových možností. O konání supervize jsou asistenti vždy informováni e-mailem v dostatečném předstihu.

Co dělat, pokud rodina nebo pedagogové mají na asistenta požadavky neodpovídající jeho náplni práce?

Pokud má asistent pocit, že požadavky ze strany rodiny či pedagogů školského zařízení jsou jakkoli nepřiměřené a nespadají do náplně práce osobního asistenta, může kdykoli kontaktovat terénního sociálního pracovníka služby osobní asistence, který s ním bude celou situaci dále řešit a bude mu nápomocný při dalším jednání s rodinou či pedagogy.