Osobní asistenti u nás v Centru služeb Filipovka

OA-prezentační-foto21Osobní asistent je dítěti se zdravotním postižením oporou a přítelem. A to při všech činnostech, ve kterých potřebuje pomoc druhých. V domácnosti, ve škole, školce, venku, na kroužku, ….

Osobní asistenti jsou u nás kvalifikovaní a odborně vzdělaní pracovníci, individuálně vybíráni pro konkrétní dítě. Pracují s rodinou dlouhodobě, nejedná se o jednorázovou nebo krátkodobou asistenci.  Osobní asistent podporuje dítě se zdravotním postižením tak, aby mělo možnost a motivaci k maximálnímu rozvoji podle svých individuálních schopností a usiluje o jeho přirozenou integraci. Asistuje při vzdělávání v mateřské školce či ve škole, pomáhá při sebeobslužných činnostech, doprovází jej na volnočasové aktivity, nebo asistuje při hrách a činnostech v domácím prostředí. Osobní asistenti přispívají dětem se zdravotním postižením k tomu, aby mohly žít stejným nebo podobným způsobem jako jejich vrstevníci.

Jaký by měl osobní asistent být????????????????????????????????

Osobní asistent by měl mít pozitivní vztah k dětem se zdravotním postižením, měl by být zodpovědný, spolehlivý, samostatný, komunikativní, psychicky odolný, citlivý k potřebám dětí, tolerantní, trpělivý a motivovaný pomáhat druhým.

Co osobním asistentům nabízíme:

Metodické vedení a pravidelnou psychologickou podporu formou  skupinových / individuálních supervizí. Podporujeme další vzdělávání pracovníků a jejich profesní růst s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám, k potřebám konkrétní pracovní pozice a také k typu postižení dítěte, u nějž asistence probíhá. V neposlední řadě také u nás osobní asistent získá zkušenosti a praxi v oboru speciální pedagogiky/sociální pedagogiky/sociální práce, může vykonávat smysluplnou práci v neziskovém sektoru.