Supervize je způsob rozvoje kvality zaměstnanců, který rozvíjí profesionální dovednosti, znalosti a pomáhá utvářet a korigovat postoje k uživatelům. Představuje právo zaměstnance na nezávislou reflexi vlastních problémů, které vyplývají ze vztahu asistent – uživatel.

Protože si uvědomujeme významnost supervize v pomáhajících profesích a přejeme si, aby naši asistenti byli ve své práci  spokojení, pořádáme u nás pravidelně jednou měsíčně skupinové supervize. Na požádání má asistent možnost účasti také na supervizi individuální. Supervizi pro naše asistenty vede externí supervizorka Mgr. Petra Priknerová, která se velice dobře stará o duševní pohodu našich asistentů, pomáhá jim v udržení si potřebného nadhledu a podporuje je v hledání nových cest a způsobů práce s dětmi se zdravotním postižením. Její práce a profesionality si velice vážíme a jsme rádi, že je členem našeho týmu.

Supervize probíhá v časové dotaci 1,5 hodiny. Účast na supervizi není povinná, ale každý asistent by v rámci svého dalšího osobnostního a profesního rozvoje měl účastniti alespoň jedné supervize za rok. Doba strávená na supervizi se započítává do odpracované doby.

Skupinová supervize probíhá pravidelně jednou měsíčně, přesné termíny jsou zasílány e-mailem. Pokud je z důvodu malého zájmu asistentů skupinová supervize zrušena, mohou asistenti využít supervize individuální. Supervize probíhají v prostorách Centra Filipovka (Filipova 2013, Praha 4).