Služba osobní asistence v centru služeb Filipovka, je registrovaná sociální služba dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Cílem služby je poskytnout dítěti podporu při sebeobsluze, zajistit dítěti rovné vzdělávací a volnočasové příležitosti, podporovat dítě v rozvoji schopností a dovedností na základě jeho individuálních potřeb, zprostředkovat dítěti kontakt s vrstevníky, umožnit dítěti vyrůstat v přirozeném prostředí, zlepšit kvalitu života rodin dětí se zdravotním postižením.

Posláním naší služby osobní asistence je podpořit sociální začlenění dětí se zdravotním postižením. prezentační-foto-OA05

Osobní asistenci poskytujeme

  • v mateřské/základní škole běžného i speciálního typu,
  • v domácím prostředí dítěte,
  • formou doprovodů.

Osobní asistenci v centru služeb Filipovka poskytujeme dětem ve věku 3 – 15 let s různými druhy a stupni zdravotního postižení s trvalým pobytem na území Prahy a Středočeského kraje.

Naše osobní asistence je dětem a jejich rodinám k dispozici 24 hodin denně a to po celý rok včetně víkendů a všech prázdnin.

Hodina osobní asistence stojí 100 Kč a za každou započatou půl hodinu účtujeme 50 Kč. Klientům, kteří vyčerpají 21 a více hodin asistence v měsíci je účtovaná snížená sazba 90 kč za hodinu ( 45 kč za každou započatou půlhodinu).Ceník 2017

Okamžitá kapacita služby osobní asistence je 50 uživatelů.  Informace o momentální kapacitě Vám sdělí kontaktní sociální pracovnice Bc. Veronika Fialová (733 710 403, kontaktni.oa@hornomlynska.cz) případně vedoucí služby Bc. Veronika Bílková (tel: 739 224 792, vedouci.oa@hornomlynska.cz)

prezentační-foto-OA04S dítětem pracujeme na základě jeho individuálních potřeb, uplatňujeme princip spolupráce a aktivního zapojení. Dítě podporujeme v jeho maximálním rozvoji, integraci mezi vrstevníky a v získávání nových dovedností a schopností, a proto má u nás každé dítě má u nás svůj Individuální plán kde jsou stanoveny cíle a postupy, na kterých pak asistent s dítětem společně pracuje.

Pro další podrobné informace o službě osobní asistence nás neváhejte kontaktovat.