Napište

Bc. Veronika Fialová, kontaktní sociální pracovnice (kontaktni.oa@hornomlynska.cz)

Bc. Jaroslav Neuvirt, terénní sociální pracovník (terenni.oa@hornomlynska.cz)

Bc. Veronika Bílková, vedoucí služby osobní asistence (vedouci.oa@hornomlynska.cz)

Zavolejte

pevná linka:

272 657 590

mobil:

733 710 403 – kontaktní sociální pracovnice

734 622 979 – terénní sociální pracovník

739 224 792 – vedoucí služby osobní asistence

Vyplňte kontaktní formulář

Na základě informací z formuláře, kde uvedete Vaše požadavky, popíšete potřeby Vašeho dítěte, pro Vás vytipujeme nejvhodnějšího osobního asistenta.

Přijďte

Centrum služeb Filipovka, Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 Chodov

V okamžiku, kdy je vybrán vhodný osobní asistent,  Vás bude kontaktovat terénní sociální pracovnice a domluví Vaší společnou první schůzku. Terénní sociální pracovnice bude této první schůzky účastna, aby zaručila klidný průběh schůzky a byla Vám při seznamování s asistentem oporou.

Za přítomnosti terénní  sociální pracovnice máte dále právo na tzv. zkušební asistenci, která je dobou, kdy se všichni navzájem poznávají a kdy dochází mezi dítětem a osobním asistentem k přímé interakci. Upřesníte si základní informace a podmínky, které jsou nezbytné k uzavření smlouvy a které určují budoucí průběh asistence. Zkušební asistenci, která proběhne jednou, maximálně třikrát, nehradíte. Zkušební asistence se mohou konat u nás na pracovišti (Filipova 2013, Praha 4), u Vás v domácnosti nebo v místě, kde bude asistence probíhat. Během zkušebních asistencí Vás postupně seznámíme s Vnitřními pravidly služby.