Potřebné kroky vedoucí k poskytnutí osobní asistence

 

1) Kontaktování sociálního pracovníka

  • Napište

Bc. Veronika Hauptová, kontaktní sociální pracovnice (kontaktni.oa@hornomlynska.cz)

  • Zavolejte

pevná linka: 272 657 590

mobil: 733 710 403 – kontaktní sociální pracovnice

Centrum služeb Filipovka, Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 Chodov

2) Vstupní schůzka

Na schůzce se projednávají se zájemcem jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím služby.

Zájemce o službu je seznámen se smlouvou o poskytování osobní asistence a Vnitřní pravidla služby osobní asistence.


Interval zajištění osobního asistenta konkrétnímu zájemci o službu se odvíjí individuálně na základě požadavků zájemce o službu a nabídky pracovních sil na trhu práce. S ohledem na snahu, najít každému dítěti asistenta na míru, tak aby byl schopen přizpůsobit se co nejlépe potřebám klienta, nelze tedy garantovat maximální či minimální doba pro získání osobního asistenta.


3) Seznamovací schůzka

V případě, že se najde vhodný osobní asistent, sjedná kontaktní sociální pracovník seznamovací schůzku, na které je dále přítomen zájemce o službu s dítětem a konkrétní osobní asistent.

Pokud po seznamovací schůzce obě strany vyjádří zájem o další spolupráci, asistent si již může se zákonným zástupcem dítěte domluvit zkušební asistenci.

4) Zkušební asistence

Poté následuje zkušební asistence, na které si osobní asistent za přítomnosti rodiče vyzkouší asistenci. Rodič ukáže, jak by asistence měla probíhat.

V případě, že se obě strany vyjádří kladně, předává kontaktní sociální pracovník veškeré podklady pro uzavření smlouvy terénnímu sociálnímu pracovníkovi a vedoucí služby.

 

5) Uzavření smlouvy

Uzavření smlouvy s terénním sociálním pracovníkem.