Může si rodina osobního asistenta vybrat sama, nebo je jí asistent přidělen?

Rodina se na výběru asistenta může podílet a má rozhodující právo říci si, zda je s naším vytypovaným asistentem spokojená a chce s ním zahájit spolupráci. V některých případech k nám může přijít i rodina již s asistentem, se kterým spolupracuje. Smlouva s rodinou je podepisována až po vzájemné domluvě všech stran.

Potřebuji asistenci ve škole, mohu využít službu osobního asistenta? Jaký je rozdíl mezi osobním asistentem a asistentem pedagoga?

Asistent pedagoga je zaměstnanec školy a rodině ho zajišťuje škola. Většina škol však svého asistenta pedagoga nemá, proto se na nás často obracejí rodiny s požadavkem asistence ve škole. Osobní asistent může s jejich dítětem do školy či školky docházet a být mu při výuce nápomocen. Asi zásadní rozdíl je v tom, že oproti asistentovi pedagoga je služba osobní asistence ze zákona službou placenou. Naše služba má nejnižší možnou sazbu a to je 100 Kč za hodinu a 50 Kč za každou započatou půl hodinu. Službu osobní asistence mohou rodiny hradit z příspěvku na péči.

Dojede Váš asistent kamkoli? I mimo Prahu?

Naše organizace poskytuje osobní asistenci všem rodinám dětí se zdravotním postižením ve věku 3 – 15 let, které mají trvalý pobyt v Praze a také ve Středočeském kraji. Obracet se na nás mohou tedy i rodiny žijící mimo Prahu.

Jak se osobní asistent s dítětem dopravuje?

Osobní asistenti nejčastěji využívají MHD, vlakovou a autobusovou dopravu. V případě, že se bude asistent s dítětem dopravovat vlastním nebo zapůjčeným osobním vozem, veškerou zodpovědnost přebírá rodina.

Co všechno můžu od asistenta chtít?

Asistent dítěti poskytuje podporu při sebeobsluze, kdy mu dle potřeby pomáhá se stravou, hygienou, podporuje ho v jeho celkovém rozvoji, zprostředkovává dítěti kontakt s vrstevníky, pracuje s ním na základě jeho individuálních potřeb. Osobní asistent dítě nejen hlídá, ale snaží se ho také rozvíjet a vzdělávat s ohledem na jeho individuální potřeby a možnosti. Osobní asistent vždy pracuje na základě přání dítěte a rodiny.

Je služba osobní asistence nějak časově omezená?

Naše služba osobní asistence funguje nepřetržitě 24 hodin od pondělí do neděle a to i během prázdnin a svátků. Rozsah asistence závisí na potřebách rodiny a na domluvě rodiny s asistentem.