Katalog speciálních didaktických pomůcek

Komu je půjčovna pomůcek určena:

Půjčovna speciálních didaktických pomůcek je určena osobním asistentům pro práci s dětmi v přímé péči a rodinám, které využívají služby osobní asistence, případně také odlehčovací službu.

Pravidla půjčovaní:

Pomůcku/pomůcky vybrané z katalogu je možné si rezervovat telefonicky, e-mailem či osobně. Pomůcka je na základě rezervace připravena k vyzvednutí v prostorách Centra služeb Filipovka (Filipova 2013, Praha 4). Doba zapůjčení pomůcky je maximálně na dobu 3 měsíců. V případě, že o danou pomůcku mají zájem i další zájemci, upravuje se délka zapůjčení dané pomůcky, tak aby pomůcku mohli využívat i další zájemci.  S asistentem/s rodičem bude sepsán protokol o zapůjčení dané pomůcky/pomůcek a datum, do kdy je nutné pomůcku/pomůcky vrátit. V případě pomůcek s vyšší pořizovací cenou (např. výukové programy na CD apod.) je vybírána vratná kauce ve výši 100 Kč.  Zapůjčené pomůcky je nutné vrátit vždy v původním nepoškozeném stavu. V případě, že pomůcka bude vrácena poškozená, bude muset být asistentem/rodičem uhrazena celková cena, za kterou byla pomůcka nakoupena. V případě drobného poškození pomůcky bude požadována náprava pomůcky, navrácení do původního stavu, případně bude vybrána poměrná finanční částka, sloužící k opravě pomůcky.

Zacházení s pomůckami:

S pomůckami je nutné zacházet tak, aby se předcházelo jejich poškození. O zacházení s pomůckou je asistent/rodič seznámen zástupcem organizace, který ho proškolí v tom, k čemu pomůcka slouží a jak s ní zacházet.

Speciální didaktické pomůcky jsme mohli zakoupit díky finančnímu daru od společnosti Svět zdraví. Děkujeme. obrazek-04