Header Image
Home / Služba osobní asistence / Tým služby osobní asistence

Tým služby osobní asistence

Tým služby osobní asistence, který zajišťuje její poskytování. V případě potřeby se neváhejte obrátit na členy týmu a to jak elektronicky, tak i telefonicky.

Bc. Monika Klimešová, DiS.
vedoucí služby osobní asistence
Zodpovídá za službu, koordinuje sociální pracovníky a osobní asistenty, zpracovává projektovou agendu, vyřizuje stížnosti, řeší záležitosti v oblasti registrace služby, vzdělávání zaměstnanců, přijímání nových zaměstnanců, propagace služby. Se sociálními pracovníky zpracovává a aktualizuje Vnitřní pravidla služby, metodiky a standardy kvality.

e-mail: vedouci.oa@hornomlynska.cz

tel: +420 739 224 792

„Existují jen dva dny v roce, kdy nemůžeme dělat vůbec nic. Jedním je včerejšek a druhým je zítřek. Proto je dnešek tím správným dnem, kdy má člověk milovat, konat a žít.“ Dalajláma

Mgr. Aneta Procházková
terénní sociální pracovník
Vede vstupní schůzky se zájemci o službu, komunikuje s uživateli služby, připravuje a spravuje přidruženou dokumentaci, odborně vede a školí osobní asistenty, vytváří individuální plány a jejich revize, komunikuje s třetími stranami (ZŠ, MŠ, spolupracující organizace). Podílí se také na zpracování a aktualizaci Vnitřních pravidel služby, metodik a standardů kvality.

e-mail: terenni.oa@hornomlynska.cz

tel: +420 734 622 979

„Dokázali to, protože netušili, že to bylo nemožné.“ Antické přísloví

 

 

Bc. Veronika Hauptová
kontaktní sociální pracovník
Vede vstupní schůzky se zájemci o službu, komunikuje s uživateli služby, připravuje a spravuje přidruženou dokumentaci, odborně vede a školí osobní asistenty, vytváří individuální plány a jejich revize, komunikuje s třetími stranami (ZŠ, MŠ, spolupracující organizace). Společně s vedoucí služby v Podílí se také na zpracování a aktualizaci Vnitřních pravidel služby, metodik a standardů kvality.

e-mail:  kontaktni.oa@hornomlynska.cz

tel: +420 733 710 403

„Život není o hledání sebe sama, ale o vytváření sebe sama.“ George Bernard Shaw

Osobní asistenti a asistentky
Vykonávají přímou péči o děti se zdravotním a kombinovaným postižením.
Ing. Viola Bezděková, Bc. Monika Voiteková, Jana Dvořáková, Simona Čistá, Nela Hrachovinová, Mgr. Lukáš Rabovský, Gabriela Chormeková, Ivana Anastasová, Kristýna Brveníková, Lea Sára Exnerová, Jana Řandová Dis., Mgr. Eva Šafaříková, Eliška Macháčková, Bc. Barbora Rožičová, Bc. Klára Šedá, Jana Tichá, Bc. Jasna Turzová a Martina Haklová. 

 

Nahoru