Header Image
Home / Služba osobní asistence / Tým služby osobní asistence

Tým služby osobní asistence

Tým služby osobní asistence, který zajišťuje její poskytování. V případě potřeby se neváhejte obrátit na členy týmu a to jak elektronicky, tak i telefonicky.

Bc. Monika Klimešová, DiS.
vedoucí služby osobní asistence
Zodpovídá za službu, koordinuje sociální pracovníky a osobní asistenty, zpracovává projektovou agendu, vyřizuje stížnosti, řeší záležitosti v oblasti registrace služby, vzdělávání zaměstnanců, přijímání nových zaměstnanců, propagace služby. Se sociálními pracovníky zpracovává a aktualizuje Vnitřní pravidla služby, metodiky a standardy kvality.

e-mail: vedouci.oa@hornomlynska.cz

tel: +420 739 224 792

„Život je jako kniha. Nežijeme ho kvůli šťastnému konci, ale kvůli každé stránce příběhu, který nám dává smysl.“ Petr Casanova

Mgr. Aneta Procházková
sociální pracovnice
Vede vstupní schůzky se zájemci o službu, komunikuje s uživateli služby, připravuje a spravuje přidruženou dokumentaci, odborně vede a školí osobní asistenty, vytváří individuální plány a jejich revize, komunikuje s třetími stranami (ZŠ, MŠ, spolupracující organizace). Podílí se také na zpracování a aktualizaci Vnitřních pravidel služby, metodik a standardů kvality.

e-mail: terenni.oa@hornomlynska.cz

tel: +420 734 622 979

„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Václav Havel

 

Mgr. Veronika Hauptová
sociální pracovnice
Vede vstupní schůzky se zájemci o službu, komunikuje s uživateli služby, připravuje a spravuje přidruženou dokumentaci, odborně vede a školí osobní asistenty, vytváří individuální plány a jejich revize, komunikuje s třetími stranami (ZŠ, MŠ, spolupracující organizace). Společně s vedoucí služby v Podílí se také na zpracování a aktualizaci Vnitřních pravidel služby, metodik a standardů kvality.

e-mail:  kontaktni.oa@hornomlynska.cz

tel: +420 733 710 403

„Život není o hledání sebe sama, ale o vytváření sebe sama.“ George Bernard Shaw

Osobní asistenti a asistentky
Vykonávají přímou péči o děti se zdravotním a kombinovaným postižením.
Jana Dvořáková, Simona Čistá, Mgr. Lukáš Rabovský, Kristýna Brveníková, Jana Řandová Dis., Eliška Macháčková, Bc. Klára Šedá, Martina Haklová, Tereza Felcmanová, Marie Kratochvílová, Veronika Nádherová, Mgr. et. Bc. Kateřina Pražáková, Kateřina Janovská, Bc. Alena Pavelková, Lucie Petrů, Tereza Slowíková, Marie Kovářová, Bc. Lucie Štekerová, Jana Tomová, Sára Lojková, Mgr. Jana Dümlerová a Martina Slámová. 

 

 

Nahoru