Home / Centrum sociálních služeb pro děti s postižením

Centrum sociálních služeb pro děti s postižením

Hlavní posláním naší společnosti Hornomlýnská, o.p.s, je pomoc a podpora rodin a osob pečujících o děti s postižením v Praze a okolí.

Abychom mohli naše poslání naplňovat s vysokou odborností a profesionalitou poskytujeme v Centru sociálních služeb pro děti s postižením dvě registrované služby. 


Ambulantní odlehčovací služba

Péče o děti s postižením je poskytovaná v našich plně vybavených prostorách Centra Filipovka. Odlehčovací služba je dětem k dispozici v pracovních dnech od 8,00 do 17,00 hod., a o víkendech každou sobotu a každou sudou neděli od 8,00 do 20,00 hod.

Dětem zprostředkováváme specializované aktivity, které vedou k jejich rozvoji a podpoře samostatnosti na základě vypracovaných individuálních plánů. V rámci služby poskytujeme také základní sociální poradenství.

Způsob a rozsah využití služby si domlouvají pečující osoby se sociální pracovnicí služby.

Bližší informace o službě naleznete na stránce Odlehčovací služba


Terénní osobní asistence

Péče a podpora dětí s postižením je poskytovaná v jejich přirozeném prostředí. Osobní asistent je dítěti oporou ve všech činnostech, při kterých je odkázáno na pomoc druhých a spolupodílí se na rozvoji jeho dovedností a schopností. V rámci služby poskytujeme také základní sociální poradenství.

Způsob a rozsah využití služby si domlouvají pečující osoby se sociální pracovnicí služby.

Bližší informace o službě naleznete na stránce Osobní asistence

 

 

Nahoru