Header Image

Odlehčovací služba

Odlehčovací služba zajišťuje poskytování odborné komplexní péče dětem se zdravotním postižením, s cílem umožnit tak pečující osobě nezbytnou dobu odpočinku.

Služba je poskytována ambulantně, to znamená, že je poskytována v prostorách společnosti v denních hodinách, které jsou dány otevírací dobou služby. Okamžitá kapacita služby je 6 dětí.

Dětem zprostředkováváme specializované aktivity, které vedou k jejich rozvoji a podpoře samostatnosti na základě vypracovaných individuálních plánů. V rámci služby poskytujeme také základní sociální poradenství.

Cílová skupina uživatelů služby

Děti se zdravotním a kombinovaným postižením ve věku od 2 do 13 let z Prahy a Středočeského kraje (Praha východ, Praha západ).

Poslání a cíl odlehčovací služby

Posláním služby je umožnit ulehčení rodičům a dalším pečujícím osobám v každodenní péči o dítě se zdravotním postižením a zároveň vytvořit vhodné podmínky pro podporu rozvoje těchto dětí. Zatímco je o dítě po všech stránkách postaráno, rodič získá volný čas pro odpočinek, zařízení si osobních záležitostí, či se může věnovat dalším členům rodiny.

Cílem je zajistit takovou péči o dítě s postižením, která vychází z jeho potřeb i potřeb pečujících osob. Jde nám nejen o spokojené děti, ale také o spokojenost jejich rodičů.

Naše zásady

Při poskytování odlehčovací služby se řídíme těmito zásadami.

 • otevřenost
 • individuální a přátelský přístup
 • respektování práv dětí
 • zajištění podnětného prostředí a aktivního trávení volného času dítěte
 • řídíme se Etickým kodexem odlehčovací služby Centra Filipovka

Otevírací doba

 • PO-PÁ od 8.00 – 17.00 (kromě svátků)
 • ve vybraných víkendových dnech od 9.00 do 17.00
 • ve všedních dnech fungujeme také o letních prázdninách

Úhrada za poskytování služby

 • Základní výše úhrady v pracovní dny je 120 Kč a za každou započatou půl hodinu účtujeme 60 Kč.
 • Základní výše úhrady v dnech pracovního volna je 130 Kč a za každou započatou půl hodinu účtujeme 65 Kč.
 • Snížená výše úhrady v pracovní dny je 110 Kč a za každou  započatou půlhodinu účtujeme 55 Kč.

Výše úhrady se snižuje v případě, kdy je dítěti poskytována služba za daný měsíc v rozsahu 21 hodin a více. Více informací o úhradách za službu naleznete na stránce Ceník odlehčovací služby.

V případě zájmu o využití služby, vyplňte prosím Kontaktní formulář.

Více informací o službě a pravidla objednávání naleznete ve Vnitřních pravidlech.

Pokud jste se službou nespokojeni, informace o tom, jak postupovat naleznete na stránce Podávání a vyřizování stížností.

Poskytování služby zajišťuje společnými silami Tým odlehčovací služby.

Nahoru