Header Image

Ceník odlehčovací služby

Zákonný zástupce uživatele je povinen dle Smlouvy o poskytování odlehčovací služby a Zákona o sociálních službách platit za objednané a poskytnuté sociální služby stanovenou úhradu.

 

Ceník odlehčovací služby platný od 1.1.2022.

Základní výše úhrady za poskytnutou odlehčovací službu je 130 Kč/hodina

Sleva za službu poskytovanou v pracovních dnech je:

 • 10 Kč/h při poskytnutí služby v rozsahu méně než 21 hodin za měsíc, nebo
 • 20 Kč/h při poskytnutí služby v rozsahu 21 a více hodin za měsíc.

 

Příklad výpočtu měsíční úhrady:

 • Celkový čas poskytnuté služby za kalendářní měsíc 30:30 (hodin:minut)
  • celkový čas poskytnuté služby v pracovních dnech 20:00 (hodin:minut)
  • celkový čas poskytnuté služby o víkendu, svátku, nebo v noci 10:30 (hodin:minut)
 • Celková základní výše úhrady: 3.965 Kč (30,5 x 130 Kč/hodin)
 • Celková výše úhrady po započítání slevy a zaokrouhlení: 3.565 Kč
  • sleva činí 400 Kč (20 x 20 Kč) byla použita sleva 20 Kč/h protože byla poskytnuta služba v rozsahu větším než 21 hodin (30,5>21)
 • Faktura bude vystavena na částku 3.565 Kč

 

Vyúčtování a platba úhrady.

 • Vyúčtování poskytnutých služeb se provádí měsíčně
  • základní výše úhrady se zaokrouhluje na celé koruny dolů
  • sleva se zaokrouhluje na celé koruny aritmeticky
 • Poskytovatel je povinen vystavit a zaslat zákonnému zástupci uživatele:
  • Výkaz poskytnuté služby (do 5. pracovního dne následujícího měsíce)
  • Fakturu za poskytnuté služby (do 15. dne následujícího měsíce)
 • Zákonný zástupce a je povinen zaplatit nejpozději do 14 dní ode dne doručení faktury převodem na účet poskytovatele 2900446680/2010.
Nahoru