Header Image

Ceník odlehčovací služby

Zákonný zástupce uživatele je povinen dle Smlouvy o poskytování odlehčovací služby a Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách hradit náklady za poskytování služby. Níže uvedený ceník stanovuje výši úhrady nákladů za odlehčovací službu.

Ceník odlehčovací služby platný od 1.5.2019.

Základní výše úhrady v pracovních dnech

 • 1 hodina služby = 120,- Kč
 • 0,5 hodiny služby = 60,- Kč

Základní výše úhrady ve dnech pracovního klidu a pracovního volna

 • 1 hodina služby = 130,- Kč
 • 0,5 hodiny služby = 65,- Kč

Snížená výše úhrady v pracovních dnech

 • 1 hodina služby = 110 Kč
 • 0,5 hodina služby = 55 Kč

Snížená výše úhrady se uživateli účtuje v měsíci, ve kterém využil 21 a více hodin odlehčovací služby.
Snížená výše úhrady se vztahuje pouze na hodiny poskytnuté odlehčovací služby v daném měsíci v pracovních dnech.

Příklad:

 • 20 hodin odlehčovací služby v měsíci 20 x 120 Kč = 2.400 Kč
 • 22 hodin odlehčovací služby v měsíci 22 x 110 Kč = 2.420 Kč

Sankce za odhlašování objednaných hodin

 • 0% v případě, že odhlášení proběhne do 13.00 hod. dne předcházejícího dni, na který je odlehčovací služba objednána,
 • 10% v případě, že odhlášení proběhne do 1 hodiny před časem, na který byla odlehčovací služba objednána,
 • 50% v případě, že odhlášení proběhne později jak 1 hodinu před časem, na který byla odlehčovací služba objednána nebo pokud neproběhlo odhlášení vůbec.
 • obdobně to platí i v případě odhlašování pouze části objednaných hodin

Způsob úhrady

Poskytovatel je povinen vystavit uživateli služby (respektive zákonnému zástupci dítěte) vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Zákonný zástupce je povinen platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do 15. dne po dni, kdy poskytovatel vystavil zákonnému zástupci měsíční vyúčtování čerpaných služeb.
Zákonný zástupce je povinen platit úhradu převodem na účet poskytovatele, zcela výjimečně a v písemně odůvodněných případech hotovostně v místě pracoviště organizace, a to v pracovních dnech po předchozí domluvě (tel: 271 910 328).

Číslo účtu: 29 00 44 66 80 / 2010
Nahoru