Header Image

Podávání a vyřizování stížností

V případě nespokojenosti má uživatel, nebo jeho zákonný zástupce právo podat stížnost. Všechny stížnosti budou řádně prověřeny.

Stížnost je vyjádřená nespokojenost s kvalitou nebo poskytováním služby, i když není jasně řečeno, že se o stížnost jedná. O stížnost se jedná vždy, pokud stěžovatel kontaktuje odlehčovací službu s tím, že má stížnost, bez ohledu na její obsah.
Stížnost může podat uživatel, jeho zákonný zástupce nebo opatrovník, případně jakýkoliv zástupce, kterého si stěžovatel svobodně zvolí.

Podání stížnosti

Osoba, která se rozhodla stížnost podat, může zvolit jakoukoli z uvedených forem.

  • Ústní formou – stížnost vyslechne jakýkoliv zaměstnanec a ten ji předá k vyřízení vedoucí odlehčovací služby, ta se pak zaeviduje do knihy stížností.
  • Písemnou formou – stížnost v písemné podobě musí být zaslána na adresu našeho pracoviště: Hornomlýnská o.p.s., Centrum služeb FILIPOVKA, Filipova 2013/1, 148 00 Praha 4 – Chodov.
    Stížnost se poté eviduje do knihy stížností a vyřizuje ji vedoucí služby.
  • Anonymně – k anonymnímu podávání stížností je zřízena schránka umístěná u vstupních dveří do Centra FILIPOVKA, pod poštovní schránkou. Schránka je vybírána 2 x měsíčně, a to 1. a 15. pracovní den v měsíci. Schránku vybírají dva zástupci služby – vedoucí služby osobní asistence a vedoucí odlehčovací služby.

Prověřování stížnosti a další postup

  • Stížnost vyřizuje buď vedoucí odlehčovací služby nebo ředitel společnosti.
  • Jsou prověřeny všechny podněty stížnosti a je-li to možné, opatřeny důkazy a následně je vše posouzeno a sepsáno v písemném protokolu, který je předán stěžovateli osobně nebo poštou a to nejpozději do 21 dnů od podání stížnosti.
  • Není-li stěžovatel spokojen s výsledkem prošetření stížnosti, potom se můžete odvolat k řediteli společnosti (reditel@hornomlynska.cz), popř. k správní radě (Hornomlýnská o.p.s., Správní rada, Hornomlýnská 1255, 148 00 Praha 4).
  • Není-li ani tak spokojen s vyřízením stížnosti, může se obrátit na Kancelář veřejného ochránce práv (Údolní 39, 602 00 Brno) nebo na Český helsinský výbor (Štefánikova 21, 150 00 Praha 5).

 

Nahoru