Header Image

Tým odlehčovací služby

Tým odlehčovací služby, který zajišťuje její poskytování. V případě potřeby se neváhejte obrátit na členky týmu podle jejich působnosti a to jak elektronicky, tak telefonicky.

Bc. Lucie Pokorná, DiS.
vedoucí odlehčovací služby - sociální pracovnice
Zodpovídá za službu, vytváří harmonogram služby, zpracovává projektovou agendu, vyřizuje stížnosti, komunikuje se zájemci o službu, zajišťuje exkurze, řeší záležitosti v oblasti registrace služby, vzdělávání zaměstnanců, přijímání nových zaměstnanců a praktikantů. Zpracovává vnitřní pravidla služby a metodiky.

e-mail: vedouci.os@hornomlynska.cz

tel: +420 271 910 328, +420 733 553 123

Kateřina Kadlecová
klíčová odborná asistentka
Zajišťuje odbornou péči uživatelům na základě individuálních plánů, komunikuje s uživateli a jejich zákonnými zástupci, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření Individuálních plánů se sociální pracovnicí. Vyřizuje objednávání uživatelů na základě sestaveného harmonogramu služby. Účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu. Podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.

tel: +420 733 710 402

Bc. Barbora Zapletalová
odborná asistentka přímé péče
Zajišťuje odbornou péči uživatelům na základě individuálních plánů, komunikuje s uživateli a jejich zákonnými zástupci, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření Individuálních plánů se sociální pracovnicí.

Markéta Černá
odborná asistentka přímé péče
Zajišťuje odbornou péči uživatelům na základě individuálních plánů, komunikuje s uživateli a jejich zákonnými zástupci, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření Individuálních plánů se sociální pracovnicí.

Kateřina Bydžovská
odborná asistentka přímé péče
Zajišťuje odbornou péči uživatelům na základě individuálních plánů, komunikuje s uživateli a jejich zákonnými zástupci, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření Individuálních plánů se sociální pracovnicí.

Odborné asistentky přímé péče
Zajišťují odbornou péči uživatelům především o víkendových dnech.

Anita Ahmad, Matěj Crha, Chiara Doanová, Nikola Dohnalová, Veronika Grätzová, Renata Chodurová, Ivona Kamenská, Karolína Knákalová, Adéla Lolková, Sabrina Masodiová, Lenka Rabová, Jana Řandová, Tereza Seidlová, Veronika Šafránková, Zuzana Šimková, Barbora Valdová, Tereza Viktorová, Olga Öztokat Procházková.

Nahoru