Header Image

Tým odlehčovací služby

Tým odlehčovací služby, který zajišťuje její poskytování. V případě potřeby se neváhejte obrátit na členky týmu podle jejich působnosti a to jak elektronicky, tak telefonicky.

Mgr. Aneta Procházková
vedoucí odlehčovací služby - sociální pracovnice
Zodpovídá za službu, vytváří harmonogram služby, zpracovává projektovou agendu, vyřizuje stížnosti, komunikuje se zájemci o službu, zajišťuje exkurze, řeší záležitosti v oblasti registrace služby, vzdělávání zaměstnanců, přijímání nových zaměstnanců a praktikantů. Zpracovává vnitřní pravidla služby a metodiky.

e-mail: vedouci.os@hornomlynska.cz

tel: +420 271 910 328, +420 733 553 123

Monika Konopiská
klíčová odborná asistentka
Zajišťuje odbornou péči uživatelům na základě individuálních plánů, komunikuje s uživateli a jejich zákonnými zástupci, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření Individuálních plánů se sociální pracovnicí. Vyřizuje objednávání uživatelů na základě sestaveného harmonogramu služby. Účastní se vstupních schůzek se zájemci o službu. Podílí se na tvorbě a aktualizaci vnitřních pravidel služby a metodik.

tel: +420 733 710 402

Bc. Barbora Zapletalová
odborná asistentka přímé péče
Zajišťuje odbornou péči uživatelům na základě individuálních plánů, komunikuje s uživateli a jejich zákonnými zástupci, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření Individuálních plánů se sociální pracovnicí.

Bc. Lucie Pokorná, DiS.
odborná asistentka přímé péče
Zajišťuje odbornou péči uživatelům na základě individuálních plánů, komunikuje s uživateli a jejich zákonnými zástupci, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření Individuálních plánů se sociální pracovnicí.

Markéta Černá
odborná asistentka přímé péče
Zajišťuje odbornou péči uživatelům na základě individuálních plánů, komunikuje s uživateli a jejich zákonnými zástupci, vede dokumentaci v oblasti přímé péče, podílí se na vytváření Individuálních plánů se sociální pracovnicí.

Odborné asistentky přímé péče
Zajišťují odbornou péči uživatelům především o víkendových dnech.

Nikola Dohnalová, Bc. Natálie Brodská, Kateřina Kadlecová, Mgr. Světlana Kalinová, Jana Dvořáková, Jana Řandová, Michaela Cielecká, Zuzana Šimková, Mgr. Margareta Vopálenská.

Nahoru