Header Image

Vnitřní pravidla odlehčovací služby

Vnitřní pravidla odlehčovací služby obsahují metodiku pro pracovníky služby a také pravidla pro poskytování služby pro zájemce o službu a uživatele služby (zákonné zástupce uživatelů).

Tyto pravidla upravují zahájení, průběh poskytování, ukončení odlehčovací služby a personální zajištění služby. Vnitřní pravidla jsou závazná jak pro poskytovatele služby, tak pro jejich uživatele resp. zákonné zástupce uživatelů.

Vnitřní pravidla Odlehčovací služby obsahují tyto kapitoly:

 • Úvodní ustanovení
 • Veřejný závazek
 • Poskytování odlehčovací služby
 • Smlouva o odlehčovací službě
 • Podávání stížností
 • Ukončení poskytování odlehčovací služby
 • Práva a povinnosti
 • Personální zajištění služby
 • Ochrana osobních údajů vyžadovaných v rámci sestavení dokumentace služby
 • Sledování průběhu a kvality poskytované služby
 • Informace o příspěvku na péči / rodičovském příspěvku / ostatní

Úplné znění Vnitřních pravidel odlehčovací služby ve formátu PDF .

Nahoru