Header Image

Ceník služby osobní asistence

Zákonný zástupce uživatele je povinen dle Smlouvy o poskytování služby osobní asistence a Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách hradit náklady za poskytování služby. Níže uvedený ceník stanovuje výši úhrady nákladů za službu osobní asistence.

Ceník osobní asistence platný od 1.4.2019.

Uživatel platí v souladu s Vyhláškou č. 505/2006 Sb. úhradu za poskytnutou službu ve výši stanovené tímto ceníkem, podle času poskytnuté osobní asistence. Osobní asistence se poskytuje v násobcích 1/4 hodiny, s minimální dobou trvání 1 hodina. Uživatel platí úhradu v souhrnu za jeden kalendářní měsíc.

Základní výše úhrady za osobní asistenci ve dnech pracovního klidu a pracovního volna, ve svátek a v noci (22,00 – 06,00 h.)

 • 1 hodina služby – 130 Kč
 • 1/2 hodina služby – 65 Kč
 • 1/4 hodina služby – 32,50 Kč

Základní výše úhrady za osobní asistenci v pracovních dnech

 • 1 hodina služby – 120 Kč
 • 1/2 hodina služby – 60 Kč
 • 1/4 hodina služby – 30 Kč

Snížená výše úhrady za osobní asistenci v pracovních dnech

 • 1 hodina služby – 110 Kč
 • 1/2 hodina služby – 55 Kč
 • 1/4 hodina služby – 27,50 Kč

Snížená výše úhrady se uživateli účtuje v měsíci, ve kterém využil 21 a více hodin osobní asistence (v součtu za pracovní den, noc, dny pracovního volna, dny pracovního klidu a svátky).
Snížená výše úhrady se vztahuje pouze na všechny hodiny poskytnuté osobní asistence v daném měsíci v pracovních dnech.

Příklad:

 • osobní asistence byla poskytnuta v rozsahu 10 hodin v pracovních dnech a 10 hodin v sobotu (celkem 20 hodin)
  • (10 x 120 Kč) + (10 x 130 Kč) = 1.200 Kč + 1.300 Kč = 2.500 Kč
 • osobní asistence byla poskytnuta v rozsahu 15 hodin v pracovních dnech a 10 hodin v sobotu (celkem 25 hodin)
  • (15 x 110 Kč) + (10 x 130 Kč) = 1.650 Kč + 1.300 Kč = 2.950 Kč

Způsob placení úhrady za službu osobní asistence

Poskytovatel je povinen vystavit uživateli služby (tj. zákonnému zástupci dítěte) vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc a to nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Zákonný zástupce je povinen platit úhradu zpětně, a to jednou za kalendářní měsíc, nejpozději do 15. dne po dni, kdy poskytovatel vystavil zákonnému zástupci měsíční vyúčtování čerpaných služeb. Zákonný zástupce je povinen platit úhradu převodem na účet poskytovatele, poštovní poukázkou nebo hotovostně v místě pracoviště organizace, a to v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin po předchozí domluvě.

Nahoru