Header Image

Ceník služby osobní asistence

Uživatel služby (respektive jeho zákonný zástupce) je povinen dle Smlouvy o poskytování služby osobní asistence a Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách hradit náklady za poskytování služby. Níže uvedený ceník stanovuje výši úhrady nákladů za službu osobní asistence.

Ceník osobní asistence platný od 1.1.2022.

Základní výše úhrady za službu ve dnech pracovního klidu a pracovního volna

  • 1 hodina služby – 130 Kč
  • 1/2 hodina služby – 65 Kč
  • 1/4 hodina služby – 32,50 Kč

Základní výše úhrady za službu v pracovních dnech

  • 1 hodina služby – 120 Kč
  • 1/2 hodina služby – 60 Kč
  • 1/4 hodina služby – 30 Kč

Snížená výše úhrady za službu v pracovních dnech, v kalendářních měsících kdy byla poskytnuta služba v souhrnu 21 a více hodin

  • 1 hodina služby – 110 Kč
  • 1/2 hodina služby – 55 Kč
  • 1/4 hodina služby – 27,50 Kč

Měsíční vyúčtování poskytnuté služby

Poskytovatel služby je povinen vystavit uživateli služby (respektive jeho zákonnému zástupci) měsíční výkaz poskytnuté služby a ten mu elektronicky nebo poštou zaslat ke kontrole nejpozději do 10. dne následujícího měsíce.

poskytovatel služby je povinen vystavit uživateli služby (respektive jeho zákonnému zástupci) fakturu za poskytnuté služby a tu mu zaslat elektronicky nebo poštou nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.

Způsob úhrady

Uživatel (respektive jeho zákonný zástupce) je povinen zaplatit fakturovanou úhradu převodem na účet poskytovatele (2900446680/2010). Ve výjimečných případech a po předchozí domluvě je možné fakturu uhradit v hotovosti.

Nahoru