Header Image

Tým služby osobní asistence

Tým služby osobní asistence, který zajišťuje její poskytování. V případě potřeby se neváhejte obrátit na členky týmu a to jak elektronicky, tak i telefonicky.

Lucie Petrů, DiS.
vedoucí služby osobní asistence
Zodpovídá za službu, koordinuje sociální pracovníky a osobní asistenty, zpracovává projektovou agendu, vyřizuje stížnosti, řeší záležitosti v oblasti registrace služby, vzdělávání zaměstnanců, přijímání nových zaměstnanců, propagace služby. Se sociálními pracovníky zpracovává a aktualizuje Vnitřní pravidla služby, metodiky a standardy kvality.

e-mail: vedouci.oa@hornomlynska.cz

tel: +420 739 224 792

Mgr. Lucia Megyešiová
sociální pracovnice
Vede vstupní schůzky se zájemci o službu, komunikuje s uživateli služby, připravuje a spravuje přidruženou dokumentaci, odborně vede a školí osobní asistenty, vytváří individuální plány a jejich revize, komunikuje s třetími stranami (ZŠ, MŠ, spolupracující organizace). Podílí se také na zpracování a aktualizaci Vnitřních pravidel služby, metodik a standardů kvality.

e-mail: terenni.oa@hornomlynska.cz

tel: +420 734 622 979

 

Osobní asistenti a asistentky
Vykonávají přímou péči o děti se zdravotním a kombinovaným postižením.
Simona Čistá, Tadeáš Hauser, Olga Jandová, Jan Jelínek, Miluše Jindřichová, Hana Jirouchová, Jana Krejčí, Ester Kuchynková, BcA. Sára Kuchynková, Marie Tereza Lašková, Magdalena Lorenzová, Tomáš Martin, Bc. Barbara Matteucci, Michaela Matysová, Alžběta O’Sullivanová, Lukáš Rabovský, Martin Řeháček, Marek Schätz, Tereza Šimíčková, Barbora Valdová, Tereza Viktorová, Anna Zlatohlávková.

 

 

Nahoru