Header Image

Tým služby osobní asistence

Tým služby osobní asistence, který zajišťuje její poskytování. V případě potřeby se neváhejte obrátit na členy týmu a to jak elektronicky, tak i telefonicky.

Mgr. Jana Rytířová
vedoucí služby osobní asistence
Zodpovídá za službu, koordinuje sociální pracovníky a osobní asistenty, zpracovává projektovou agendu, vyřizuje stížnosti, řeší záležitosti v oblasti registrace služby, vzdělávání zaměstnanců, přijímání nových zaměstnanců, propagace služby. Se sociálními pracovníky zpracovává a aktualizuje Vnitřní pravidla služby, metodiky a standardy kvality.

e-mail: vedouci.oa@hornomlynska.cz

tel: +420 739 224 792

Mgr. Lucia Megyešiová
sociální pracovnice
Vede vstupní schůzky se zájemci o službu, komunikuje s uživateli služby, připravuje a spravuje přidruženou dokumentaci, odborně vede a školí osobní asistenty, vytváří individuální plány a jejich revize, komunikuje s třetími stranami (ZŠ, MŠ, spolupracující organizace). Podílí se také na zpracování a aktualizaci Vnitřních pravidel služby, metodik a standardů kvality.

e-mail: terenni.oa@hornomlynska.cz

tel: +420 734 622 979

 

Lucie Petrů, DiS.
sociální pracovnice
Vede vstupní schůzky se zájemci o službu, komunikuje s uživateli služby, připravuje a spravuje přidruženou dokumentaci, odborně vede a školí osobní asistenty, vytváří individuální plány a jejich revize, komunikuje s třetími stranami (ZŠ, MŠ, spolupracující organizace). Společně s vedoucí služby v Podílí se také na zpracování a aktualizaci Vnitřních pravidel služby, metodik a standardů kvality.

e-mail:  kontaktni.oa@hornomlynska.cz

tel: +420 733 710 403

Osobní asistenti a asistentky
Vykonávají přímou péči o děti se zdravotním a kombinovaným postižením.
Bc. Iva Círlová, Simona Čistá, Jan Jelínek, Miluše Jindřichová, Hana Jirouchová, Ester Kuchynková, Adéla Lolková, Magdalena Lorenzová, Tomáš Martin, Alice Martincová, Bc. Barbara Matteucci, Michaela Matysová, Alžběta O’Sullivanová, Kristýna Otavová, Lukáš Rabovský, Martin Řeháček, Marek Schätz, Tereza Viktorová.

 

 

Nahoru