Header Image

Tým služby osobní asistence

Tým služby osobní asistence, který zajišťuje její poskytování. V případě potřeby se neváhejte obrátit na členy týmu a to jak elektronicky, tak i telefonicky.

Bc. Monika Hampeková, DiS.
vedoucí služby osobní asistence
Zodpovídá za službu, koordinuje sociální pracovníky a osobní asistenty, zpracovává projektovou agendu, vyřizuje stížnosti, řeší záležitosti v oblasti registrace služby, vzdělávání zaměstnanců, přijímání nových zaměstnanců, propagace služby. Se sociálními pracovníky zpracovává a aktualizuje Vnitřní pravidla služby, metodiky a standardy kvality.

e-mail: vedouci.oa@hornomlynska.cz

tel: +420 739 224 792

„Život je jako kniha. Nežijeme ho kvůli šťastnému konci, ale kvůli každé stránce příběhu, který nám dává smysl.“ Petr Casanova

Monika Ramplová, DiS.
sociální pracovnice
Vede vstupní schůzky se zájemci o službu, komunikuje s uživateli služby, připravuje a spravuje přidruženou dokumentaci, odborně vede a školí osobní asistenty, vytváří individuální plány a jejich revize, komunikuje s třetími stranami (ZŠ, MŠ, spolupracující organizace). Podílí se také na zpracování a aktualizaci Vnitřních pravidel služby, metodik a standardů kvality.

e-mail: terenni.oa@hornomlynska.cz

tel: +420 734 622 979

„Naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.“ Václav Havel

 

Mgr. Veronika Mazínová
sociální pracovnice
Vede vstupní schůzky se zájemci o službu, komunikuje s uživateli služby, připravuje a spravuje přidruženou dokumentaci, odborně vede a školí osobní asistenty, vytváří individuální plány a jejich revize, komunikuje s třetími stranami (ZŠ, MŠ, spolupracující organizace). Společně s vedoucí služby v Podílí se také na zpracování a aktualizaci Vnitřních pravidel služby, metodik a standardů kvality.

e-mail:  kontaktni.oa@hornomlynska.cz

tel: +420 733 710 403

„Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi.“ Bible, Lk, 6,31

Osobní asistenti a asistentky
Vykonávají přímou péči o děti se zdravotním a kombinovaným postižením.
Jana Dvořáková, Simona Čistá, Mgr. Lukáš Rabovský, Kristýna Brveníková, Jana Řandová DiS., Martina Haklová, Tereza Slowíková, Bc. Barbara Matteucci, Adam Wysocki, Martin Řeháček, Kateřina Mžiková, Nikola Dohnalová, Bc. Jan Stupka, Sára Kaletová, Olga Jonášová, Bc. Michaela Cielecká a Lucie Kavková.

 

 

Nahoru