Header Image

Tým služby osobní asistence

Tým služby osobní asistence, který zajišťuje její poskytování. V případě potřeby se neváhejte obrátit na členy týmu a to jak elektronicky, tak i telefonicky.

Bc. Monika Hampeková, DiS.
vedoucí služby osobní asistence
Zodpovídá za službu, koordinuje sociální pracovníky a osobní asistenty, zpracovává projektovou agendu, vyřizuje stížnosti, řeší záležitosti v oblasti registrace služby, vzdělávání zaměstnanců, přijímání nových zaměstnanců, propagace služby. Se sociálními pracovníky zpracovává a aktualizuje Vnitřní pravidla služby, metodiky a standardy kvality.

e-mail: vedouci.oa@hornomlynska.cz

tel: +420 739 224 792

„Život je jako kniha. Nežijeme ho kvůli šťastnému konci, ale kvůli každé stránce příběhu, který nám dává smysl.“ Petr Casanova

Mgr. Lucia Megyešiová
sociální pracovnice
Vede vstupní schůzky se zájemci o službu, komunikuje s uživateli služby, připravuje a spravuje přidruženou dokumentaci, odborně vede a školí osobní asistenty, vytváří individuální plány a jejich revize, komunikuje s třetími stranami (ZŠ, MŠ, spolupracující organizace). Podílí se také na zpracování a aktualizaci Vnitřních pravidel služby, metodik a standardů kvality.

e-mail: terenni.oa@hornomlynska.cz

tel: +420 734 622 979

„Dej, ať v každém zrnku písku na poušti vidíme zázrak rozdílnosti – to nám pomůže brát sami sebe takové, jací jsme. Stejně jako na celém světě nejsou dvě stejná zrnka písku, nejsou na něm ani dvě lidské bytosti, které by myslely a jednaly stejně.“ —  Paulo Coelho

 

Mgr. Petra Bartozelová
sociální pracovnice
Vede vstupní schůzky se zájemci o službu, komunikuje s uživateli služby, připravuje a spravuje přidruženou dokumentaci, odborně vede a školí osobní asistenty, vytváří individuální plány a jejich revize, komunikuje s třetími stranami (ZŠ, MŠ, spolupracující organizace). Společně s vedoucí služby v Podílí se také na zpracování a aktualizaci Vnitřních pravidel služby, metodik a standardů kvality.

e-mail:  kontaktni.oa@hornomlynska.cz

tel: +420 733 710 403

„V radosti a bolesti jsou si všichni rovni, proto buď strážcem všech, tak jako pečuješ o sebe sama.“ Šantidéva

Osobní asistenti a asistentky
Vykonávají přímou péči o děti se zdravotním a kombinovaným postižením.
Jana Dvořáková, Simona Čistá, Mgr. Lukáš Rabovský, Kristýna Brveníková, Jana Řandová DiS., Bc. Barbara Matteucci, Adam Wysocki, Martin Řeháček, Kateřina Mžiková, Nikola Dohnalová, Bc. Jan Stupka, Sára Kaletová, Olga Jonášová, Bc. Michaela Cielecká, Lucie Kavková, Tereza Láfová, Sára Lea Exnerová, Kristýna Otavová, Lucie Englichová a Veronika Frýdková.

 

 

Nahoru