Header Image

Vnitřní pravidla služby osobní asistence

Vnitřní pravidla služby osobní asistence obsahují pravidla pro poskytování služby pro zájemce o službu, uživatele služby (zákonné zástupce uživatelů) a pro osobní asistenty.

Tyto pravidla upravují zahájení, průběh poskytování, ukončení služby osobní asistence a personální zajištění služby. Vnitřní pravidla jsou závazná jak pro poskytovatele služby, tak pro jejich uživatele resp. zákonné zástupce uživatelů.

Vnitřní pravidla služby osobní asistence obsahují tyto kapitoly:

 • Veřejný závazek
 • Formy služby
 • Odmítnutí zájemce o službu
 • Informace o službě
 • Práva a povinnosti
 • Personální zajištění služby osobní asistence
 • Postup při přijímání nového pracovníka na pozici osobního asistenta
 • Spoluúčast uživatele na úhradě za službu
 • Poskytování služby osobní asistence a Smlouva o poskytování osobní asistence
 • Individuální plánování služby
 • Zjišťování spokojenosti
 • Krizové a havarijní situace
 • Vzdělávání
 • Hodnocení osobních asistentů
 • Dokumentace a ochrana osobních údajů
 • Podávání stížností
 • Aktualizace pravidel

Úplné znění vnitřních pravidel služby osobní asistence ve formátu PDF.

Nahoru