K duševnímu zdraví, ke spokojenosti v práci a ke zvyšování kvalifikace našich zaměstnanců se stavíme aktivně, a proto pravidelně zaměstnace vzděláváme, vysíláme na kurzy, konference, ale také je vzděláváme přímo v prostorách Centra Filipovka. Od začátku roku proběhl kurz pod vedením Mgr. Petry Priknerové na téma „Úmrtí klienta v pomáhajících profesích – jak se s tím vyrovnat a nebát se pomáhat“ a dále akreditovaný kurz „Syndrom vyhoření u pracovníků v sociálních službách“, který vedl Ing. Kurt Čálek a „Týmová spolupráce“, který vedla Mgr. Helena Čálková.

V druhé půlce roku proběhly akreditované kurzy věnované tématu „Sexualita uživatelů sociálních služeb„, který vedla a na míru pro naši cílovou skupinu připravila Mgr. Helena Pressfreund (roz. Čálková) a dále akreditovaný kurz „Já jako pracovní nástroj“ pod vedením Mgr. MgA. Heleny Bezděkové. Tento kurz  proběhl za spolupráce s organizací Pohoda, o.p.s.

Všechny proběhlé kurzy byly zaměstanci velice kladně hodnoceny. Spolupráce s lektory byla velice příjemná, profesionální a jsme rádi, že se nám podařilo uspořádat kurzy na míru našim zaměstnancům, kteří by si přáli, aby proběhly další navazující kurzy s těmito lektory. Těšíme se tedy na další spolupráci. Kromě kurzů absolvovali osobní asistenti odborné stáže a to především ve specializovaných zařízeních, centrech a organizacích, které také převážně pracují s dětmi se zdravotním postižením. Kurzů v Centru Filipovka se kromě osobních asistentů účastnili i odborné asistentky z odlehčovací služby a sociální pracovníci obou služeb.

Od začátku roku proběhlo celkem  5 skupinových supervizí osobních asistentů. Do konce roku jsou ještě dva termíny, které mohou asistenti využít. Další kurzy a semináře proběhnou v novém roce 2017.

Pokud potřebujete prostory, kde můžete vzdělávat i své pracovníky či pořádat jiné akce a nemáte na ně dostatečný prostor, je možné si naše protory pronajmout. Více informací na stránkách Komunitního centra.