Jsme v druhé půlce roku a za sebou máme již několik školení zaměstnanců v osobní asistenci i odlehčovací službě.

22. 4. proběhla školící akce s názvem „Relaxace a smyslová stimulace ve speciální místnosti Snoezelen“ na téma „růže“ pod vedením Lenky Štěpánkové. Lenka pracuje ve Filipovce jako odborná asistentka odlehčovací služby a je vyškolená v této terapii, kterou provádí v rámci fakultativních činností uživatelům odlehčovací služby. Účastníci tohoto školení se nejen teoreticky seznámili s tím, co je Snoezelen terapie, ale na vlastní kůži mohli zažít prožitky, které jsou spjaté s aplikováním této terapie a to přímo ve speciální Snozelen místnosti, která je součástí prostor odlehčovací služby.

20. 5. pod vedením dětské psycholožky, ABA trenérky, supervizorky a ředitelky AUT – Centra Mgr. Lucie Vaculíkové, MSc. proběhl kurz s názvem „Práce s dětmi s PAS, úvod do ABA terapie“. Tento kurz byl určen zaměstnancům, kteří pracují s dětmi s poruchami autistického spektra. Celkem se ho účastnilo 7 osobních asistentů a 2 odborné asistentky odlehčovací služby. Cílem tohoto kurzu bylo nabídnout pracovníkům další nové a podnětné informace o práci s dětmi s PAS. Kurz byl kromě krátké teorie zaměřen především na konkrétní příklady
a řešení z praxe. Více o činnosti AUT – Centra.

8. 6. se uskutečnila školící akce s názvem „Využití Konceptu Bazální stimulace v přímé péči“. Školící akci vedla Bc. Iveta Hejlová, odborná asistentka odlehčovací služby, která má absolvovaný kurz Bazální stimulace a pravidelně prvky z tohoto Konceptu aplikuje při práci s dětmi, které navštěvují odlehčovací službu. Školící akce byla rozdělena na teoretickou část a praktický nácvik. Účastníci školící akce si tak na vlastní kůži mohli zažít, co se děje s tělem, když půl hodiny nehybně leží, jak ho poté rozpohybovat, procítit, jak aplikovat jednotlivé prvky stimulace a to nejen na sobě, ale i sobě navzájem.

Zaměstnanci společnosti Hornomlýnská, o.p.s. dále navštívili či v nejbližší době navštíví konference věnované sociální problematice: „Role sociální práce v sociálních službách“, „Autismus – celospolečenský problém nebo módní diagnóza 21. století?“ a „Kvalita sociálních služeb v ČR“.

Při vzdělávání pracovníků se snažíme, aby kurzy a semináře byly co nejvíce praktické a pro zaměstnance v praxi užitečné. Další vzdělávací akce v prostorách Filipovky budou probíhat opět od září tohoto roku.