Vážení přátelé,

dovoluji si Vás pozdravit v novém roce a prostřednictvím našich internetových stránek Vás informovat o změnách a novinkách, které jsme připravili pro rok 2015.

Než se pustím do toho, co nás čeká, mi dovolte malé pozastavení nad tím, co máme za sebou. V minulém roce jsme měli plné ruce práce a to nejen s dětmi, ale také s naším Centrem služeb Filipovka. A protože toho bylo opravdu hodně, pokusím se být stručný:

  • únor – změna a kompletní přestavba našich internetových stránek,
  • březen – první velká jarní brigáda na zahradě,
  • duben – červen – zateplování a rekonstrukce Filipovky, kompletní vymalování a přestavba vnitřních prostor Filipovky a také provoz odlehčovací služby v náhradních prostorách,
  • červenec – srpen – prázdninový provoz v nové Filipovce,
  • červenec – netradiční týdenní Gárden párty, kde hlavní atrakcí byla práce na zahradě,
  • září – Zahradní slavnost,
  • říjen-listopad – budování nové multi-smyslové relaxační místnosti,
  • prosinec – Charitativní volejbalový turnaj na podporu Filipovky,
  • prosinec – Rozsvěcení vánočního stromečku (besídka pro děti a rodiče).

To vše by se neobešlo bez obrovské pomoci těch, kterým není náš osud lhostejný. A proto jménem celého týmu děkuji zejména Liboru Smékalovi, Michalu Gregušovi, Rostislavu Gebrovi, Antonínu Tvrdoňovi, Petru Lomeckému, Luďkovi Frűhaufovi, Davidu Jančíkovi, Ondru Pechovi, Anetě Gajdošíkové, Daniele Gajdové, Samovi Keprtovi, Martinu Havránkovi, Petru Citriakovi, Sylvě a Jaromírovi Všetičkovým, panu a paní Rohovským, Regíně Stratílkové s dcerou a Kláře Heroutové se synem Denisem.

No a teď něco málo k anoncovaným změnám pro rok 2015. 

V odlehčovací službě přistupujeme, na doporučení metodických pracovníků magistrátu Hl. m. Prahy, k vyčlenění některých aktivit mimo odlehčovací službu a k jejich zařazení mezi Fakultativní činnosti.
Specializované masáže, Snoezelen terapie, Aromaterapie a Canisterapie svým rozsahem překročily hranice odlehčovací služby a od ledna 2015 nebudou součástí základní péče. Nicméně děti o ně nepřijdou, jen je budou, na základě objednání, využívat nad rámec základní péče v odlehčovací službě.
Další změnou je zavedení storno poplatků za nevyužití, resp. neodhlášení dítěte z objednané odlehčovací služby. K tomuto kroku jsme přistoupili proto, abychom rodiče motivovali k včasnému odhlašování objednávek. Storno poplatky jsou symbolické a při včasném odhlášení nulové.
Poslední velkou změnou je ta nejméně příjemná a to zvýšení ceny odlehčovací služby. Od 1. ledna 2015 jsme stanovili základní výši  úhrady za 1 hodinu odlehčovací služby na 100 Kč. Nicméně ti uživatelé, kteří využívají odlehčovací službu ve větším rozsahu, mají nárok na sníženou sazbu, která je původních 90 Kč za hodinu. Snížená sazba je účtovaná vždy v měsících, ve kterých je uživateli poskytnuta odlehčovací služba v rozsahu 21 a více hodin. Základní cena za fakultativní činnosti je stanovena na 140 Kč za hodinu. Detailní informace o novém ceníku naleznete zde.

Ve službě osobní asistence je změna pouze jedna a to bohužel ta nepříjemná. I tady jsem totiž zvýšili základní výši úhrady na 100 Kč za hodinu osobní asistence. Nicméně i v osobní asistenci jsem zavedli nárok na sníženou sazbu 90 Kč/hodina v měsících, kdy uživatel využije v osobní asistenci v rozsahu 21 hodin a více. Vzhledem k odlišnému způsobu objednávání služby osobní asistence, jsme u této služby storno poplatky nezavedli.

O všech změnách v obou službách jsme s dostatečným předstihem informovali všechny rodiče a zákonné zástupce dětí a podrobně jsme jim vše vysvětlili při podpisu nových smluv o poskytování sociálních služeb.

Novinkou pro rok 2015 je přidání kalendáře na naše internetové stránky, ve kterém je přehledně uvedeno vše co se ve Filipovce děje a bude dít. Nejen rozvrh jednotlivých fakultativních činností, ale také informace o akcích, které letos plánujeme uspořádat. Chystáme několik akcí, na kterých bychom se s vámi rádi setkali. Chceme navázat na naši úspěšnou loňskou Zahradní slavnost a doufáme, že nám zachováte přízeň.

Těšíme se na každý den, těšíme se na Vás, těšíme se na děti.

Ing. Roman Mucha
ředitel společnosti