Přejeme klidný a pohodový podzim.

Hornomlýnská, o.p.s. – Centrum Filipovka

Našim hlavním posláním je pomáhat rodinám a osobám pečujícím o děti se zdravotním postižením. Umožňujeme dětem vyrůstat v milujících rodinách, vzdělávat se, setkávat se s vrstevníky a plnit si svá přání. Pečujícím osobám jsme oporou při zvládání jejich nelehké situace.
Také nám záleží na tom, jak se žije v našem okolí. Proto myslíme i na komunitu obyvatel pražských jihoměstských sídlišť Roztyly a Chodov. Zejména rodinám s dětmi a seniorům nabízíme pomoc při pořádání volnočasových aktivity, některé z nich pak sami pořádáme.
Centrum sociálních služeb pro děti s postižením
Odlehčovací služba a osobní asistence jsou dvě registrované sociální služby prostřednictvím, kterých naplňujeme naše hlavní poslání. 
Komunitní, integrační a volnočasové centrum 
V komunitním centru nabízíme aktivity pro širokou veřejnost i pro uživatele sociálních služeb. 
Nahoru