Jak nám můžete pomoci

Každá minuta je příležitost udělat dobrý skutek

Hornomlýnská, o.p.s. je standardní neziskovou organizací poskytující registrované sociální služby a jako taková se neobejde bez široké pomoci a podpory ze strany státního rozpočtu, partnerských organizací, dárců a sponzorů.

Zařaďte se mezi ty, kteří nás již nyní podporují a přispějte i vy svou kapkou do mlýna. Díky Vaší pomoci budeme moci nejen zkvalitňovat naše služby, ale nabízet je i dalším potřebným.

Uvítáme jakoukoli formu pomoci a to jak finanční tak materiální. Pokud chcete, můžete také přiložit ruku k dílu na některé z našich dobrovolnických brigád.


Veřejná sbírka

1. prosince 2014 jsme zahájili veřejnou sbírku k získání peněžitých příspěvků na projekty realizované naší společností. Veřejná sbírka je řádně osvědčena Magistrátem hlavního města Prahy a můžeme ji konat na celém území České republiky. Finanční prostředky získané sbírkou ukládáme na náš transparentní bankovní účet.


Finanční dary a příspěvky

Pokud nám chcete pomoct penězi, tak máte dvě možnosti JEDNORÁZOVĚ, nebo PRAVIDELNĚ. Peníze prosím zasílejte na náš transparentní bankovní účet č. 2200599563/2010 FIO Banka, Specifický symbol: 002, Variabilní symbol použijte podle uvážení, do poznámky k platbě prosím uveďte své jméno, nebo název společnosti. Na základě vaší žádosti, vám pro daňové účely vystavíme potvrzení o přijetí finančního daru. O toto potvrzení si napište na adresu info@hornomlynska.cz a specifikujte jednotlivé platby za které chcete potvrzení vystavit


Věcné dary

V případě, že chcete pomoci věcným darem doporučujeme telefonickou domluvu na čísle 733 553 105.

Nahoru