Podporují nás

Poskytujeme registrované sociální služby pro děti se zdravotním postižením z Prahy a Středočeského kraje. Tyto sociální služby poskytujeme na základě pověření zmíněných krajských úřadů.

Naše hlavní projekty jsou:

  • Centrum Filipovka – Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením
  • Centrum Filipovka – Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením

Dílčí projekty (subprojekty) realizujeme s přihlédnutím ke konkrétnímu místu bydliště našich uživatelů nebo k typu jejich postižení.


Děkujeme všem, kteří nás podporují v roce 2020. Bez jejich příspěvků a podpory bychom nemohli poskytovat služby v tak širokém rozsahu a kvalitě.

Přestože je těch, kteří nás podporují na první pohled hodně, další podporu bychom uvítali. Ještě je mnoho co zlepšovat a bez finančního příspěvku nebo věcné pomoci to nejde.


Státní a veřejná správa

hlavní město Praha - logo Hlavní město Praha – dotace

hlavní město Praha - logo Hlavní město Praha – grant

Středočeský kraj

Městská část Praha 14
Praha 14 nám poskytla dotaci ve výši 19.000 Kč na realizaci projektu „Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením „. Tato dotace bude využita na náklady spojené s poskytováním osobní asistence dětem bydlícím v Praze 14.

Nadace a nadační fondy

Logo Nadace Leontínka Nadace Leontinka
Nadační příspěvek ve výši 50.000 Kč na projekt „Odlehčovací služba pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením“  pro období 1.7.2019 – 30.6.2020 a ve výši 100.000 Kč na projekt „Osobní asistence pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením“ pro období 1.7.2019 – 30.6.2020.

Nadace rozvoje občanské společnosti – Sbírka Pomozte dětem
Nadační příspěvek ve výši 50.000 Kč na individuální projekt „Osobní asistence pro čtrnáctiletou dívku se zdravotním postižením “ na období od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020.

Firmy

AGS Trade s.r.o.
Služby a materiál na podporu našich aktivit pro děti a jejich rodiny.

Individuální dárci

Děkujeme všem přispěvatelům do našich kasiček veřejné sbírky.


Dobrovolníci

Dobrovolná pomoc při realizaci našich aktivit je pro nás moc důležitá a nenahraditelná. Děkujeme

Nahoru