Podporují nás

Poskytujeme registrované sociální služby pro děti se zdravotním postižením z Prahy a Středočeského kraje. Tyto sociální služby poskytujeme na základě pověření zmíněných krajských úřadů.

Naše hlavní projekty jsou:

  • Centrum Filipovka – Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením
  • Centrum Filipovka – Osobní asistence pro děti se zdravotním postižením

Dílčí projekty (subprojekty) realizujeme s přihlédnutím ke konkrétnímu místu bydliště našich uživatelů nebo k typu jejich postižení.


Děkujeme všem, kteří nás podporují v roce 2018. Bez jejich příspěvků a podpory bychom nemohli poskytovat služby v tak širokém rozsahu a kvalitě.

Přestože je těch, kteří nás podporují na první pohled hodně, další podporu bychom uvítali. Ještě je mnoho co zlepšovat a bez finančního příspěvku nebo věcné pomoci to nejde.


Státní a veřejná správa

hlavní město Praha - logoHlavní město Praha – dotace
Pro rok 2018 jsem požádali o dotaci na provozní náklady spojené s poskytováním sociálních služeb v rozsahu platného pověření.
hlavní město Praha - logoHlavní město Praha – grant
Pro rok 2018 jsem požádali o grant na dofinancování provozních nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb v rozsahu platného pověření.
Středočeský kraj - logoStředočeský kraj
Pro rok 2018 jsem požádali o dotaci na provozní náklady spojené s poskytováním sociálních služeb v rozsahu platného pověření.
Městská část Praha 6
Praha 6 nám udělila dotaci ve výši 24.900 Kč na realizaci projektu „Osobní asistentce pro děti s postižením bydlící na území MČ Praha 6“. Tato dotace bude využita na náklady spojené s poskytováním osobní asistence dětem bydlícím v Praze 6.
Znak Praha 10Městská část Praha 10
Praha 10 nám udělila dotaci ve výši  35.000 Kč na projekt „Odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením z MČ Praha 10 a jejich rodiny“. Dotace je účelově vázána na provozní a osobní náklady spojené s poskytováním odlehčovací služby pro děti bydlící v Praze 10.
Další projekty na rok 2018 připravujeme a budeme žádat o jejich podporu příslušné Městské části.

Nadace a nadační fondy

svetluskaNadační fond Českého rozhlasu Světluška
Požádali jsme o nadační příspěvek na projekty „Odlehčovací služba pro děti se zrakovým a jejich rodiny“ a „Osobní asistence pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením“.
Logo Nadace LeontínkaNadace Leontinka
Nadační příspěvek na projekt „Odlehčovací služba pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením a jejich rodiny“ ve výši 100.000 Kč na období 1.7.2017 – 30.6.2018. Nadační příspěvek na projekt „Osobní asistence pro děti se zrakovým a kombinovaným postižením“ ve výši 100.000 Kč na období 1.7.2017 – 30.6.2018.
Logo Nadace člověk člověkuNadace člověk člověku
Nadační příspěvek ve výši 120.000 Kč na projekt „Odlehčovací služba pro děti se zdravotním a kombinovaným postižením “ na rok 2018.
Nadace rozvoje občanské společnosti – Sbírka Pomozte dětem
Nadační příspěvek ve výši 325.668 Kč na projekt „Pomáháme dětem s postižením vyrůstat v milující rodině “ na období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018. Požádali jsme o nadační příspěvek na projekt „Pomáháme dětem s postižením vyrůstat v milující rodině“ na období od 1.7.2018 do 30.6.2019.
Nadace Agrofert – Program „Podpora osob s mentálním a kombinovaným postižením 2016“
Peněžní dar ve výši ve výši 150.000 Kč na projekt „Odlehčovací služba pro děti s mentálním a kombinovaným postižením “ na období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2018.
Další projekty na rok 2018 připravujeme a bude žádat Nadace a Nadační fondy o jejich podporu

Firmy

dknv-pujcovna-logoAGS Trade s.r.o.
Služby a materiál na podporu našich aktivit pro děti a jejich rodiny.
activa-kancelarske-potreby-logoACTIVA spol. s r. o.
Dar v podobě poukázky na kancelářské potřeby a další spotřební materiál v hodnotě 10.000 Kč.

Individuální dárci

Děkujeme všem přispěvatelům do našich kasiček veřejné sbírky.


Dobrovolníci

Také v roce 2018 se těšíme na dobrovolnickou pomoc, která bude bezesporu potřebná.

Nahoru